GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

Beraat Kandiliniz Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Ramazân-ı Şerîfʼin müjdecisi olan Beraat kandilinizi tebrik eder, amellerin Hak katına yükseldiği bu mübârek gecenin, cümlemizin ebedî kurtuluşuna vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz. Cenâb-ı Hak bu mübârek günler ve geceler hürmetine; dînimizi istikâmet üzere yaşayıp yaşatabilmeyi cümlemize nasîb eylesin. Vatanımıza, milletimize ve bütün ümmet-i Muhammedʼe birlik, beraberlik,......
GÜNÜN MESAJI

Mîrâc Kandiliniz Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Kandilinizi tebrik eder, Mîrâc’ın mânâ ikliminde, feyizli bir ibadet hayatı lûtfetmesini, Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz. Bu mübârek kandilin gecesini; Mîrâc ufkunda kılınan namazlarla, tevbe-istiğfarla, zikrullah ve salevât-ı şerîfelerle, Gündüzünü de; Hayır-hasenatla, bilhassa kederli din kardeşlerimizin gönlünü almakla ihyâ etmeye gayret gösterelim. Hayırların celbi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat......
GÜNÜN MESAJI

Regâib Kandiliniz ve Üç Aylarınız Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki bizleri yine mübârek üç ayların, feyiz ve rûhâniyet dolu iklimine kavuşturdu. Bugün de üç ayların ilk kandili olan Regâib’i idrâk ediyoruz. Rabbimiz’in kurduğu semâ takviminde on iki aydan bazıları, ilâhî lûtuflar bakımından, diğerlerinden üstün kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz “Şehrullah” yani “Allâh’ın ayı” Receb-i Şerîf de onlardan......
DUYURULAR GÜNÜN MESAJI

Tâziye

Osman Nuri Topbaş
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Çok kıymetli dostumuz ve kardeşimiz Mahmut Dokumacı Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemîl, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet, makâmı âlî olsun. Rabbimiz; sâlihlerle haşreylesin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın. Mahmut Dokumacı kardeşimiz, İslâm’ın ticaret ahlâkıyla beraber; ihlâs, takvâ, merhamet, şefkat, cömertlik, muhabbet ve......
GÜNÜN MESAJI

02 Ocak 2024

Osman Nuri Topbaş
Hristiyanlar, tahrif edilmiş inançlarına göre yahudîleri, Hazret-i Îsâʼyı çarmıha germeleri sebebiyle “tanrı kâtili” olarak görüp lânetli bir kavim kabul ederler. Aynı şekilde yahudîler de Hazret-i Îsâ’nın nesebiyle ilgili çirkin iftiralarda bulunur ve onu -hâşâ- sapkın biri olarak görürler. Nitekim tarihte yahudî ve hristiyanlar uzun müddet birbirlerine düşmanlık etmişler, bilhassa hristiyanlar,......
GÜNÜN MESAJI

01 Ocak 2024

Osman Nuri Topbaş
Muhyiddin ibn-i Arabî Hazretleri buyuruyor: “Firavun, zuhûr edecek olan Hazret-i Mûsâ’yı imhâ için -rivâyete göre- yetmiş bin mâsumu katletti. Hâlbuki katledilen çocukların hepsi, Hazret-i Mûsâ’ya hayatında imdâd olmak, onun rûhâniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun henüz Mûsâ’yı bilmiyorsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette o mâsumların her birinin alınan hayatı, Mûsâ’ya......
GÜNÜN MESAJI

01 Ocak 2024

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyruluyor: “Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez…” (Buhârî, Mezâlim, 3) Ne yazık ki bugün yeryüzünde, zâlimlerin -olmayan- insafına terk edilmiş milyonlarca din kardeşimiz, ümmetin dağınıklığının faturasını canlarıyla ödüyor....
GÜNÜN MESAJI

31 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Geçen sene Kudüslü Ortodoks Patrik, Hazret-i Îsâʼnın doğduğu topraklarda İsrail zulüm ve vahşetlerinin devam etmesi sebebiyle, Hazret-i Îsâʼnın doğum günü kabul edilen Noelʼi kutlamak yerine, işgal gerçeğiyle yüzleşme ve İsrail zulmünü sona erdirmek için çalışma çağrısında bulunmuştu. Bu sene de nice gayr-i müslim, Gazzeʼde vahşî İsrail saldırılarının katliama dönüşmesi sebebiyle......
GÜNÜN MESAJI

31 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Hristiyan âleminin mukaddes sayıp kutladığı yılbaşını kutlamak, İslâm şahsiyet ve karakterine aykırıdır. Zira yegâne hak dîn olan İslâm mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş ve tahrife uğramış bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur....
GÜNÜN MESAJI

30 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Îmânın ilk meyvesi merhamettir. Müʼmin, din kardeşini kendine zimmetli bilen, fedakâr ve diğergâm insandır. Şu hâdise, müslümanın nasıl bir gönül kıvamı taşıması gerektiğini ne güzel hulâsa etmektedir: Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde, Yusuf -aleyhisselâm-’a şöyle sordular: “–Sen, devletin hazinelerine hükmeden bir idarecisin. Neden kendini aç bırakıyorsun?” O ise şu......
GÜNÜN MESAJI

30 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki ümmetin dirliği için, evvelâ birliği zarurîdir. Bugün müslümanlara zulmeden İslâm düşmanlarının en büyük kozu da ümmetin dağınıklığıdır. İslâm düşmanları, müslümanların bu zaafından cesaret bularak, zayıf gördükleri müslüman toplumları tek tek yutmaya çalışıyorlar....
GÜNÜN MESAJI

29 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Şunu derin derin tefekkür etmeliyiz: Bugün canını, malını, her şeyini fedâ eden Filistinli kardeşlerimizin hâli, 14 asır evvel Mekkeli Muhâcirlerin mâruz kaldıkları zulüm, işkence, abluka ve vahşetleri hatırlatıyor. Bizler Allah yolundaki fedakârlıklarımızı Filistinli kardeşlerimizin fedakârlıklarıyla mîzân edersek, acaba âhirette biz onlarla nasıl aynı Cennetʼlerde olabiliriz?.....
GÜNÜN MESAJI

29 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün Filistinʼdeki mazlum din kardeşlerimizin hâli, hepimizi derin bir nefis muhâsebesine sevk etmeli. Zira bu hâl, onlar için de ağır bir imtihan, bizim için de… Onlar için, sabır ve sebat imtihanı, bizim içinse din kardeşlerimize ne kadar vefâ gösterebildiğimizin imtihanı…...
GÜNÜN MESAJI

28 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Mehmed Âkifʼin dediği gibi: Ecdâdını, zannetme asırlarca uyurdu; Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtʼada yer yer kanayan izleri şâhid; Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücâhid!.. Bugün de ecdâdın emâneti olan İslâm beldelerinin selâmet bulması ve ümmetin kurtuluşu için çok çalışmamız gerekiyor. Yılların gaflet, ihmal ve geç kalmışlığını......
GÜNÜN MESAJI

28 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Ekranlarda, gazetelerde, sosyal medyada mâtemleri seyrettikçe hüzünleniyor, belki gözyaşları içinde; “Allah yardımcıları olsun!” diyoruz. Fakat merhametin asıl tezâhürü olan; “Ben din kardeşimin ıztırâbını telâfi için şu an ne yapabilirim?” çırpınışını ne kadar gösterebiliyoruz?!...
GÜNÜN MESAJI

27 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Düşünmeliyiz ki; dînimizin, vatanımızın ve maddî-mânevî değerlerimizin bugünlere ulaşması, âlemin nizâmı, hak ve adâletin cihana hâkim kılınması için, geçmişte sahâbe-i kirâm, selef-i sâlihîn ve şanlı ecdâdımız ne kadar gayret etmişti, biz bugün ne kadar gayret içindeyiz? ‒Vefâ borçlu olduğumuz ashâb-ı kirâma güzelce tâbî olabiliyor muyuz? ‒Kendilerinden feyz aldığımız geçmişteki sâlihlerin......
GÜNÜN MESAJI

20 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün Filistinʼdeki katliâma karşı hiçbir müslüman; “Benim elimden ne gelir ki?” diyemez. Herkes -gücü nisbetinde- mazlumların haklı mücâdelesini dünyaya duyurmaya çalışabilir. Zâlimleri protesto ve boykot edebilir. Nemrudʼun ateşindeki Hazret-i İbrahimʼe bir damla su taşıyan karınca misâli, en azından safımızı belli eden hiçbir gayreti küçük görmeyelim. Ki yarın bir gün, bu......
GÜNÜN MESAJI

20 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, dünyanın gidişâtından kendini mesʼûl görüp ıslâhı için gayret etmekle mükelleftir. Zamâne şerlerinden yalnızca şikâyet etmek, zâlimlere “Allah ıslah etsin!”, mazlumlara da “Vah vah, tüh tüh!” deyip hiçbir gayrete girmeden bir kenarda oturmak, bir müslümanın ahlâkı olamaz....
GÜNÜN MESAJI

19 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak Kurʼân-ı Kerîmʼinde “nice azların çoklara gâlip geldiği”ni bildirmek üzere, güçlü-kuvvetli Câlûtʼun ordusuna karşı, az sayıdaki Tâlûtʼun askerlerini misal veriyor. Bizler de o îmanlı askerlerin düşmanla karşılaşınca yaptıkları şu samimî niyazla, din kardeşlerimiz için duâ edelim: رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ “…Ey Rabbimiz! Üzerimize......
GÜNÜN MESAJI

19 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Âlemin düzelip adâletin yerini bulmasını istemek, sadece duâ etmekle olmaz. Bunun için fiilî duâ olan gayretlere de ihtiyaç vardır. Zira “Takdîr-i ezel, gayrete âşıktır.” Yani sadece dilde kalmayıp hâlisâne çalışmalarla samimiyeti ispat edilen duâlar daha makbul ve müstecâb olur....
GÜNÜN MESAJI

18 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün dayanılmaz acılar yaşayan Filistinli kardeşlerimize yardım edecek maddî güç ve imkânımız varsa seferber edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak; hem bu husustaki zaaf, noksanlık ve âcizliğimiz için Cenâb-ı Hakʼtan af dileyelim, hem de kardeşlerimizin kurtuluşları için, bilhassa seherlerde samimî gözyaşlarıyla duâlar edelim. İmâm-ı Rabbânî Hazretleriʼnin buyurduğu gibi: “Bir savaş iki ordunun......
GÜNÜN MESAJI

18 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak verdiği her nîmetin hesabını soracak. Mahşer günü belki de en zor hesap; zulüm ve haksızlıklara mânî olma imkânı varken sessiz kalmanın hesâbı olacak. Zira orada, dünyadayken yapıp ettiklerimiz gibi, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz....
GÜNÜN MESAJI

17 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede açıkça îkaz buyuruyor: “Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur!..” (Hûd, 113) İşte bu ilâhî tehdide dûçâr olmamak için, zâlimlerin zulmü ve mazlumların âhı, yarın insanlığın başına umûmî bir belâ olarak dönmeden evvel, bugün zâlimlerin karşısında, mazlumun yanında olalım. Hayra anahtar, şerre kilit olmaya çalışalım. Unutmayalım......
GÜNÜN MESAJI

17 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Ümmetin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde; –Hâl ve amellerimizin, ilâhî rahmeti mi, yoksa -Allah korusun- ilâhî gazabı mı çağıracak keyfiyette olduğunu, samimiyetle tefekkür edelim. –İlâhî rahmeti celbedecek sebeplere gereği gibi yapışalım....
GÜNÜN MESAJI

16 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Ümmetin ıztırapları karşısında üzülüyormuş gibi yapıp hiçbir gayrete girmemek, açık bir samimiyetsizlik ifadesidir. Bir taraftan zâlimlere kızıyormuş gibi yapıp diğer taraftan o peygamber kâtili lânetli kavmin ve destekçilerinin ürün ve hizmetlerini satın almak, onlara arka çıkan firmaların moda markalarını tercih etmeyi sürdürmek, onların taraftarı olan televizyon kanallarının, yazılı ve dijital......
GÜNÜN MESAJI

16 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Mazlum din kardeşlerimizi gördüğümüz zaman düşünmeliyiz ki: “Biz onların yerinde olabilirdik, onlar da bizim yerimizde olabilirlerdi. Biz onların yerinde olsak, yeryüzündeki din kardeşlerimizden nasıl muâmele görmeyi arzu edersek, bugün biz de onlara öyle davranmalıyız…”...
GÜNÜN MESAJI

15 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Zâlim siyonistler, “dünyanın süper gücü”ne(!) güvenerek, ufacık bir kara parçasına sıkışmış milyonlarca müslümana hayâsızca saldırmaya başladığında, Türkiyemiz, üç günlük millî yas îlân edip bayrakları yarıya indirmişti. Bu bile safını belli etmek adına mazlumlara verilen kıymetli bir destekti. Fakat din kardeşlerimiz katledilmeye devam ettiği müddetçe, ümmet-i Muhammed olarak yasımız bitemez. Bu......
GÜNÜN MESAJI

15 Aralık 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin; ümmetin ıztırâbıyla yüreği yanan, dertli insandır. Mehmed Âkif bu hissiyâtı şöyle ifade eder: Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim, Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim… Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım; Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!.....