Tâziye

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Çok kıymetli dostumuz ve kardeşimiz Mahmut Dokumacı Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemîl, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet, makâmı âlî olsun. Rabbimiz; sâlihlerle haşreylesin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın.

Mahmut Dokumacı kardeşimiz, İslâm’ın ticaret ahlâkıyla beraber; ihlâs, takvâ, merhamet, şefkat, cömertlik, muhabbet ve fedakârca hizmetleriyle, elinden, dilinden, hâlinden ve kālinden ümmetin müstefîd olduğu; -âcizâne kanaatimizce- ağniyâ-i şâkirîn’den, yani varlık imtihanını güzelce verebilen, şükür ehli, fakir-fukarâ babası, garip-gurabânın hâmîsi, kimsesizlerin kimsesi olan, rahmet insanlarından biriydi.

Memleketi Kahramanmaraş’tan, elinin ve yüreğinin uzanabildiği daha nice beldelerdeki İslâmî ve insânî hizmetlere cömertçe destek olan, bilhassa Suriyeli mazlum muhâcirlere kol-kanat geren, Afrika’daki din kardeşlerimiz için pek çok hayır müessesesinin açılmasına vesîle olan, gayret-i dîniyye sahibi, hamiyetperver ve son derece mütevâzı bir vakıf insanıydı.

Ardında bıraktığı, Hak rızâsına adanmış bir ömür, aldığı nice hayır duâlar, yaptığı kıymetli hizmetler ile -inşâallah- dâimâ rahmet ve minnetle yâd edilecektir.

Rabbimiz; Mahmut Dokumacı kardeşimizin ömrü boyunca yaptığı hayır-hasenât ve İslâmî eserlere teselsül bereketi ihsân eylesin, kendisine sadaka-i câriye kılsın.

Evlâtlarını ve torunlarını da -inşâallah- onun hayırlı yolunu devam ettirmeye muvaffak kılarak, kendisine hayru’l-halef eylesin.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın güzel bir sözü vardır:

“Öyle kâmil bir hayat yaşa ki; insanlar hayattayken seni özlesinler, vefâtından sonra da sana hasret kalsınlar!..”

Şeyh Sâdî de;

“Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasret ile yâd etsinler.” buyuruyor.

Ne mutlu şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak ebediyete irtihâl edebilen sâlih kullara!..

Rabbimiz cümlemize son nefes selâmeti ve ebediyet saâdeti ihsân eylesin.

Mahmut Dokumacı kardeşimizin aziz rûhu için el-Fâtiha!..

Osman Nûri TOPBAŞ