TÜRKÇE ESERLERİ

TÜRKÇE ESERLERİ

Müslümanın Gönül Dünyası

Osman Nuri Topbaş
Toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış olan kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin boş hayalleri ve hastalıklı fikirleriyle selâmete kavuşamaz. İnsanlığı hakîkî saâdet ve selâmete...