Gençler Soruyor

Beşer idrâk ve zevkinin ötesinde, âdeta bir gelin odası îtinâsıyla tezyîn edilmiş olan bu kâinat, ilâhî kudret nakışlarının ve azamet tecellîlerinin sergilendiği bir “kevnî âyetler” meşheridir. Kâinatta hiçbir şey hikmetsiz var edilmiş değildir. Eser Müessir’in, sanat Sanatkâr’ın şâhididir. Dolayısıyla kâinat, ilâhî sır ve hikmetlerin gönül gözüyle okunacağı bir tefekkür kitabıdır. Onu okuyabilmek ise kalbin inkişâfına bağlıdır.

Meselâ bu inkişâfı gerçekleştiren bir kul, bahar mevsimine erdiğinde; o açan çiçekleri, toprağın bereketini, pınarların, derelerin, nehirlerin coşarak akışını seyrettiği zaman, bu manzaradan kendine hisse çıkarır ve; “Ben de bu coşkuyla kendimi daha fazla varlık gâyeme, yani Allah yolunda gayret ve ibadete adamalıyım…” diye düşünür.

Bir hazan mevsimini görünce, yine oradan kendine hisse çıkarır. Sararıp dökülen yapraklar, ona ömür sermayesinin tükenmekte olduğunu hatırlatır. Rüzgârda nazlı nazlı salınan selvilerin kendisine ötelerden el salladığını, ağır ağır ufka süzülen Güneş’in, bir gurûb vaktinin habercisi olduğunu düşünür. Yine bu ilâhî mesajların idrâki içinde; fırsat kaçmadan; ibadetini, tâatini, cömertlik ve fedakârlığını artırmaya gayret eder…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2021

Eseri temin etmek için tıklayınız….