Günün Mesajı

Hayattaki her nîmet gibi, mahrûmiyetlerin de ilâhî bir imtihan tecellîsi olduğunu, hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şâyet Allah bir şeyi nasip etmemişse, bunu da gönül gözüyle okuyup; “Bunda da bir hayır vardır.” diyerek her hâlükârda şükredebilmeliyiz. Zira gaybı bilen, yalnız Cenâb-ı Hakʼtır. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Sizin için daha hayırlı olduğu hâlde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu hâlde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”(el-Bakara, 216)

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • TASAVVUF; Kur’ân ve Sünnet’le Kemâle Ermektir – 2

  • Gönlü Dergâh Hâline Getirmek

  • İslâm Ahlâkında Diğergâmlık

  • Nimetlerin Tefekkürü ve ŞÜKRETME MES’ÛLİYETİ

  • Vicdan ve Mes’ûliyet İnsanı ÇİLE ve ISTIRAPLARIN MAHSULÜDÜR

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler