Günün Mesajı

Fırsat elden gitmeden evlâtlarımızı Kur’ân’ın feyz ve rûhâniyetiyle yetiştiremezsek, yarın ıssız bir kabirde ağır bir nedâmetle yapayalnız kalacağımızı unutmamalıyız. Bunun için de evlâtlarımızla vaktinde güzelce alâkadar olmalı, onların tertemiz yüreklerine Allah ve Peygamber sevgisini, Kur’ân ve Sünnet kültürünü aşılamalıyız. Mârifetin iltifâta tâbî olduğu gerçeğinden hareketle, yavrularımızda mânevî güzelliklerin neşv ü nemâ bulması için, onları hediye ve iltifatlarla teşvik etmeliyiz.

İmâm Mâlik Hazretleri der ki:

“Ben her hadis ezberlediğimde, babam bir hediye verirdi. Öyle bir zaman geldi ki, babam hediye vermese bile, hadis ezberlemek, bende bir lezzet hâline geldi.”

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • Hazret-i Mevlânâ (rahmetullâhi aleyh) -1-

  • Gönül İkliminden İnciler 19

  • Gönül Dergâhından Hikmetler 20

  • O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -19- (İnşâ Ettiği Huzurlu Aile ve Takvâ Toplumu)

  • Kesrette Vahdet HALK İÇİNDE HAK İLE BERABERLİK…

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler

Son Eklenen Kısa Videolar