O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Nasıl Öğretti ve Ne Hâsıl Etti?

O’nun gönlünde ne vardı?

  • O’nun gönlünde; hidâyet bekleyen insanlık vardı.
  • O’nun gönlünde; takvâya eriştirilecek ümmet vardı…
  • O’nun gönlünde; dertlerine derman olunacak garipler, mazlumlar, kimsesizler ve yetimler vardı.

Çünkü; O’nun âlemlere rahmet olan gönlü, uçsuz bucaksız bir cihan gibiydi. Bütün mahlûkat o gönlün derûnundaydı.

Kezâ;

  • O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir yağmur gibiydi; bütün ücrâları bile yeşertiyordu.
  • O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir güneş gibiydi; bütün kuytuları bile aydınlatıyordu.

Bu dâvâda;

Ömür boyu Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, hiç tatil yapmadı. Bir ağacın altında istirahat edeyim demedi. Çünkü O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;

  • Açları doyurmakla açlığını unutur, mânen doyardı.
  • Fakirlerin derdine derman olmakla ferahlardı.
  • Hidâyetlere ve takvâya vesile olmakla, huzur bulurdu.

 

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2019

Eseri temin etmek için tıklayınız….