Aklın Cinneti DEİZM

En küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey, birer ibret levhası, İlâhî sanat hârikası…

Hâl böyleyken;

Eserden Müessir’e, sanattan Sanatkâr’a, sebeplerden Müsebbib’e varamamak, aklın cinneti değildir de nedir?

Zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme; aklı ve idrâki en güzel şekilde irşâd eden sayısız yüce hakikatler ve İlâhî manzaralar karşısında alık, duygusuz ve nâdan bir şekilde kalmak, aklın cinneti ve iflâsı değildir de nedir?

İlâhî vahiy ve yüce duygulardan uzaklaşarak robotlaşan beyinler, insanlık hüviyet ve haysiyetine iptal damgası vurmuş olmuyorlar mı?

Enfüste ve âfâkta, hem özlerde hem ufuklarda, bütün cihanlarda kesintisiz temâşâ edilen şu hârikulâde, mükemmel nizâmı; sebepsiz, gayesiz, gayretsiz ve rastgele sayan kişi, aklına mağrur olup gönlünü vîrâneye çevirmiş bir zavallı değil midir?

Eserin tamamını dinlemek için tıklayınız…

•AKLIN CİNNETİ DEİZM
•ÇIKMAZ ve KARANLIK SOKAKLAR
•ÎMAN EN BÜYÜK NİMET
•VESVESE GİRDABINDA SUALLER
•MUTLAK HAKİKAT ve HAK DİN
•GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ!

 

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2019

Eseri temin etmek için tıklayınız….