İslâm Tefekkür Ufku

İslâm Tefekkür Ufku

Bu eser;

Bir “aslımıza dönüş” çağrısıdır.

  • Kur’ân-ı Kerîm’in ahkâmını, ahlâkını ve hayat nizâmını doğru bir şekilde anlamaya davettir.
  • Âlemlere rahmet ve yediden yetmişe her ferde emsalsiz bir örnek şahsiyet olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Sünnet’ini yaşamaya ve yaşatmaya davettir.
  • Îtikādî ve amelî mezheplerimizin sistemleştirici ve tanzim edici içtihad ve gayretlerinin özünü ve rûhunu
    yeniden keşfetmeye davettir.

Bu davete icâbet ettiğimizde anlarız ki İslâm;

  • İlâhî menşei,
  • Hayata en mükemmel şekilde tatbik edilebilen nebevî reçetesi ve,
  • On beş asırlık muazzam tecrübesiyle;

Hiçbir ideoloji, din, yahut dünya görüşüne muhtaç olmadan, kıyâmete kadar bütün beşeriyetin ihtiyaçlarına
kâfî gelecek olan yegâne dünya görüşüdür, tefekkür ufkudur, hayat nizâmıdır.

Bütün insanlığın huzur ve saâdeti, İslâm’ın muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Böylesine kıymetli bir mirasa
sahip iken, dünya ve âhiret saâdetini başka dünya görüşlerinde aramak, bir definenin üstünde oturduğundan habersiz, aç ve bî-ilâç kalıp başkalarına el açan, zavallı bir dilencinin hâline benzer.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2021

Eseri temin etmek için tıklayınız….