HAK DİN İSLÂM ve Muharref Dinler Yahudîlik – Hristiyanlık

Bugün insanlık, iki cihanda huzur ve saâdete erebilmek için, İslâm’ın muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Hak dîn İslâm’ı kabul etmeyip de insanların kendi elleriyle tahrif ettikleri bâtıl dinler sâyesinde ebedî kurtuluşa ereceğini zannedenler, saâdeti sefâlet çarşısında arayanlardır. İnsanlığı gaflet ve dalâlet bataklığından kurtaracak yegâne rehber, İslâmʼdır.

Böylesine kıymetli bir mânevî servete ve huzur menbaına kavuşma imkânı varken, iki cihan saâdetini, âdeta tedâvülden kalkmış bir bozuk para gibi artık geçersiz olan bâtıl dinlerde aramak, bir definenin üstünde oturduğundan habersiz, aç ve sefil hâlde başkalarına el açan, zavallı bir dilencinin durumuna benzer.

İnsanlık, İslâm’ın güneş gibi aydınlık hakîkatlerine gözlerini kapatıp muharref dinlerin titrek mum ışığıyla yönünü bulmaya çalıştıkça, çıkmaz sokaklarda kaybolmaktan kurtulamayacaktır.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2024

Eseri temin etmek için TIKLAYINIZ….