Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Biz (Mülâkat)

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Cenâb-ı Hakk’ın var ettiği en büyük ilâhî sanat harikasıdır. Zâhir ve bâtın îtibarıyla her bakımdan öyledir. En mükemmeldir, en mükerremdir ve en sevgilidir.

Öyle ki, beşeriyet tarihinde birer hakîkat kutbu olan sulehâ, asfiyâ, evliyâ, hukemâ, hak ve adâlet tevzî eden cihangirler ve takvâ ehli muhaddisler, müfessirler, fakihler, ancak O zirve şahsiyetten bir akistir. O emsalsiz örnekten bir cüzdür. O Güneş’ten akseden bir parıltıdır. Zira O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bütün âlemlere, Hâlık-ı Zülcelâl’in bir rahmetidir,  lûtfudur, armağanıdır.

Allâh’a yaklaşma ve rızâ-yı ilâhîye mazhar olabilme yolu da, O’na olan muhabbet ve bağlılıktan geçmektedir. Bu hakîkati Cenâb-ı Hak şöyle beyân buyurur:

(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana tâbî olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân, 31)

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2017

Eseri temin etmek için tıklayınız….