Peygamber Edebi

Mü’min, bir ebediyet yolcusudur.

Muhâtaralı bir sonsuzluk yolculuğunda kurtuluşa erişebilmesi için, dâimâ Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile beraber ve dâimâ O’nun rehberliğinde olmalıdır.

Zira O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur ki:

“Kişi sevdiği ile beraberdir.”

Bir mü’minin; bunun heyecan ve vecdiyle gönül âleminde Hazret-i Peygamber’in edebine bürünmesi zarûrîdir. Hâl ve ahlâkında, O’ndan in‘ikâs alması ve davranışlarında dâimâ O’nunla beraberliğinin rûhâniyeti içinde yaşamasının reçetesi ise hulâsaten şöyledir:

  • İptilâ ve musîbetleri sabırla,
  • Unutkanlığı zikirle,
  • Nankörlüğü şükürle,
  • İsyânı tâatle,
  • Cimriliği cömertlikle,
  • Hodgâmlığı diğergâmlıkla / bencilliği fedâkârlıkla,
  • Şüpheyi yakînle,
  • Riyâyı ihlâs ve tevâzu ile,
  • İsyânı tevbe ile ve;
  • Gafleti tefekkür ile bertarâf etmek.

Bir ebediyet şifâsı olan bu mânevî reçeteyi ihlâsla tatbik ederek; Hazret-i Peygamber (s.a.s)’le dünyada ve âhirette beraber olabilme gayretinde olanlara ne saâdet!..

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2017

Eseri temin etmek için tıklayınız….