Hazret-i Mevlânâ Rahmetullâhi Aleyh

Hak Dostlarından Hikmetler  HAZRET-İ MEVLÂNÂ (Rahmetullâhi Aleyh)

İnsanlar vardır, daha yaşarken mâzi olmuşlardır. İnsanlar vardır, asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen, gönüllere hayat bahşeden nefesleri bugün bile dipdiridir. Yani onlar, üzerlerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, aslâ mâzi olmayanlardır.

İşte gönülleri tenvir, irşad ve ihyâ vazifesine, Cenâb-ı Hak tarafından çağları aşan bir teselsül bereketi ihsân edilen müstesnâ Hak dostlarından biri de; Mevlânâ Celâleddîn- i Rûmî Hazretleri’dir.

Hazret-i Mevlânâ’nın asırlar önce insanlığa ihlâs ile yazdığı irşad mektubu, bugün bile bütün dünyada akis buluyor ve heyecan uyandırıyor. Zira onun insanlığa yâdigârı olan gönül eserleri, insanın iç dünyasına ayna tutarak kendini tanımasına, özüne dönmesine ve mânevî problemlerini çözmesine yardımcı oluyor. Asrımızın materyalist  zihniyetinin sultası altında ezilen insanların gönül âlemlerini huzur ve sükûna kavuşturuyor, hidâyetlere vesîle oluyor…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2017

Eseri temin etmek için tıklayınız….