Sual ve Cevaplarla TASAVVUFÎ MÜLÂHAZALAR

Hazret-i Mevlânâ, âdetâ bütün «evliyâullâh»ın sözcüsü mesâbesindedir. O; Hak dostlarının fârik vasfını, ne güzel dile getirmiştir:

مَنْ بَنْدَهِٔ قُرْآنَمْ اَگَرْ جَانْ دَارَمْ          مَنْ خَاكِ رَهِ مُحَمَّدْ مُخْتَارَمْ

“Canım (rûhum) var oldukça ben Kur’ân’ın kölesiyim. Ben Hazret-i Muhammed’in yolunun toprağıyım.”

Hazret-i Mevlânâ’ya nisbet edilen bir kıt’ada da, Hak dostlarının bu yolda gayret ve merhameti şöyle ifade edilir:

بَاز آ بَاز آ هَرْ آنْچِه هَسْتِی بَاز آ       گَرْ کَافِرُ و گَبْرُ و بُتْ‌پَرَسْتِی بَاز آ

اِینْ دَرْگَهِ مَا دَرْگَهِ نَوْمِیدِی نِیسْتْ      صَدْ بَارْ اَگَرْ تَوْبَه شِکَسْتِی بَاز آ

“Gel! Gel! Ne olursan ol, yine gel! Kâfir, mecûsî veya putperest olsan da gel! Bizim dergâhımız (olan İslâm), ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tevbeni bozsan, yine de gel!..”

Hakikaten;

Hak dostlarının gönülleri öyle bir tamirhâ­nedir ki, en perişan hâldeki insana dahî merhamet ku­ca­ğını açıyor; «Gel! Geri dön, gel!» diyor. Dâimâ şefkatle bağrına basıyor; «Bu merhamet dolu gönülde tamir gör! Yani iç âlemini tezkiye et! Ebedî huzur ve saâdete nâil ol!» diyor.

Eserdeki Bazı Sualler

• Bazı çevrelerde tasavvufa husûmet neden?
• Tasavvuf ve tarîkatın mâhiyeti ve farkı,
• Mürşid-i kâmil, insân-ı kâmil ve faydalı ilim gibi mefhumlar,
• Peygamberimiz ve ashâbın ihlâs ve takvâ eksenindeki günlük hayatları,
• Hak dostlarının hikmet dolu fârikaları ve ibret dolu hâtıraları, fazîlet nümûneleri…
• Râbıta hakkında doğrular ve yanlışlar…

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2019

Eseri temin etmek için tıklayınız….