Kadir Geceniz Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ederiz. Hayatımızın takvâ ile ihyâ edilen dâimî bir Ramazân-ı Şerîf; son nefesimizin de saâdet müjdeleriyle gelen ebedî bir bayram olmasını Yüce Rabbimizʼden niyâz ederiz.