Ramazân-ı Şerîf’iniz Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Hulûlü ile müşerref olduğumuz Ramazân-ı Şerîfinizi tebrik ederiz. Hayatımızın takvâ ile ihyâ edilen bir Ramazan, son nefesimizin de ebedî bir bayram sabahı olmasını dileriz.

Yine bu mübârek günler hürmetine vatanımıza, milletimize, hâssaten Gazzeli mazlum kardeşlerimize ve bütün İslâm âlemine mağfiret, rahmet, huzur ve bereket lûtfetmesini Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.

Ramazân-ı Şerîfimiz tekrar tekrar mübârek olsun!..