Mîrâc Kandiliniz Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Kandilinizi tebrik eder, Mîrâc’ın mânâ ikliminde, feyizli bir ibadet hayatı lûtfetmesini, Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Bu mübârek kandilin gecesini;

Mîrâc ufkunda kılınan namazlarla, tevbe-istiğfarla, zikrullah ve salevât-ı şerîfelerle,

Gündüzünü de;

Hayır-hasenatla, bilhassa kederli din kardeşlerimizin gönlünü almakla ihyâ etmeye gayret gösterelim.

Hayırların celbi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için, hâlisâne duâlarla Rabbimiz’e bol bol ilticâ edelim.

Cenâb-ı Hak, içinde bulunduğumuz bu mübârek günler hürmetine; vatanımızı, milletimizi ve bütün İslâm âlemini her türlü felâket ve musîbetten muhafaza buyursun. Mazlum Filistinli kardeşlerimize tez zamanda selâmete çıkmayı, mansur ve muzaffer olmayı lûtf u keremiyle ihsan ve ikram eylesin.

Rabbimiz, sene-i devriyesinde bulunduğumuz 6 Şubat 2023 depreminde vefat ederek -inşâallah- hükmen şehid olan kardeşlerimize rahmetiyle muâmele buyursun. Yakınlarına sabr-ı cemîl ihsân eylesin. Vatanımızı, milletimizi, ümmet-i Muhammedʼi her türlü âfet ve musibetlerden muhafaza buyursun.

Âmîn!..