Regâib Kandiliniz ve Üç Aylarınız Mübârek Olsun

Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki bizleri yine mübârek üç ayların, feyiz ve rûhâniyet dolu iklimine kavuşturdu. Bugün de üç ayların ilk kandili olan Regâib’i idrâk ediyoruz.

Rabbimiz’in kurduğu semâ takviminde on iki aydan bazıları, ilâhî lûtuflar bakımından, diğerlerinden üstün kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz “Şehrullah” yani “Allâh’ın ayı” Receb-i Şerîf de onlardan biridir.

Bu ayın ilk perşembesini cumaya bağlayan “Regâib Kandili”; bolluk, bereket ve rahmet tecellîlerinin yaşandığı müstesnâ bir gündür.

Bu mübârek günde ümmet-i Muhammed’in mazlum, mağdur ve muzdaripleri için yapılacak hayırlar, Fahr-i Kâinât Efendimiz’e ümmet olmanın en güzel şükrânesi olacaktır.

Yine, gücü ve imkânı olanların, bu mübârek kandilin gündüzünü oruçla, gecesini de tevbe-istiğfar, zikrullah ve salevât-ı şerîfelerle, bilhassa Filistinli kardeşlerimizin selâmet ve muzafferiyeti için hâlisâne duâlarla ihyâ etmeleri de, en güzel bir şükür ifadesidir.

Bu vesîleyle, üç aylarınızı ve idrâk etmekte olduğumuz Regâib Kandilinizi tebrik eder; bu mübârek günlerin, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm âlemi için hayırların celbine, şerlerin def’ine vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.