29 Aralık 2023

Şunu derin derin tefekkür etmeliyiz:

Bugün canını, malını, her şeyini fedâ eden Filistinli kardeşlerimizin hâli, 14 asır evvel Mekkeli Muhâcirlerin mâruz kaldıkları zulüm, işkence, abluka ve vahşetleri hatırlatıyor.

Bizler Allah yolundaki fedakârlıklarımızı Filistinli kardeşlerimizin fedakârlıklarıyla mîzân edersek, acaba âhirette biz onlarla nasıl aynı Cennetʼlerde olabiliriz?..