02 Ocak 2024

Hristiyanlar, tahrif edilmiş inançlarına göre yahudîleri, Hazret-i Îsâʼyı çarmıha germeleri sebebiyle “tanrı kâtili” olarak görüp lânetli bir kavim kabul ederler. Aynı şekilde yahudîler de Hazret-i Îsâ’nın nesebiyle ilgili çirkin iftiralarda bulunur ve onu -hâşâ- sapkın biri olarak görürler.

Nitekim tarihte yahudî ve hristiyanlar uzun müddet birbirlerine düşmanlık etmişler, bilhassa hristiyanlar, kendi topraklarında yaşayan azınlık yahudîlere büyük zulüm ve katliamlar yapmışlardır. Hattâ yahudîler, İspanya’daki büyük katliamdan, ecdâdımız Osmanlı’nın merhametiyle kurtulmuşlardır.

Buna rağmen, birbirinin can düşmanı olması gereken yahudî ve hristiyanlar, “Küfür tek millettir!” hükmünü te’yid ederek bugün müslümanlara karşı birleşebiliyorken, Allâhʼın kardeş kıldığı müslümanların, dindaşlarını katliamdan kurtarmak için bile yekvücut olamayışı, ne kadar da hazindir!..