Beraat Kandiliniz Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Ramazân-ı Şerîfʼin müjdecisi olan Beraat kandilinizi tebrik eder, amellerin Hak katına yükseldiği bu mübârek gecenin, cümlemizin ebedî kurtuluşuna vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.

Cenâb-ı Hak bu mübârek günler ve geceler hürmetine; dînimizi istikâmet üzere yaşayıp yaşatabilmeyi cümlemize nasîb eylesin. Vatanımıza, milletimize ve bütün ümmet-i Muhammedʼe birlik, beraberlik, huzur ve saâdet ihsan buyursun. Bilhassa mazlum Gazzeli kardeşlerimizi lûtf u keremiyle selâmete çıkarsın.

Mevtâlarımıza rahmet, hastalara şifâ, dertlilere devâ, bütün insanlığa hidâyet ve âfiyet ihsân eylesin.

Âmîn!..