31 Aralık 2023

Geçen sene Kudüslü Ortodoks Patrik, Hazret-i Îsâʼnın doğduğu topraklarda İsrail zulüm ve vahşetlerinin devam etmesi sebebiyle, Hazret-i Îsâʼnın doğum günü kabul edilen Noelʼi kutlamak yerine, işgal gerçeğiyle yüzleşme ve İsrail zulmünü sona erdirmek için çalışma çağrısında bulunmuştu.

Bu sene de nice gayr-i müslim, Gazzeʼde vahşî İsrail saldırılarının katliama dönüşmesi sebebiyle yılbaşını eğlencelerle değil, dînî muhtevâda idrâk edeceklerini açıkladı.

Normal şartlarda dahî gayr-i müslimlerin âdet ve geleneklerinden uzak durmamız gerekirken, on binlerce din kardeşimizin ağır bir zulüm altına şehid olduğu bu günlerde bir müslümanın yılbaşı kutlaması aslâ düşünülemez!..