Kurban Bayramınız Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Kurban Bayramınız mübârek olsun…

Rabbimiz, bayramın hakîkatini hepimize idrâk ettirsin.

Ramazan bayramı nasıl ki takvâ üzere ihyâ edilen bir ayın ardından verilen mânevî bir şehâdetnâme ise, Kurban bayramı da Allah için yapılan fedakârlıkların bir şehâdetnâmesidir.

Cenâb-ı Hak, kurban ibadetimizi Hazret-i İbrahim, Hazret-i İsmail ve Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin gönlündeki fedakârlık ve teslîmiyet ufkundan hisseler alarak îfâ edebilmeyi nasîb eylesin.

Dînimizin, îmânımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması için, canlarıyla, mallarıyla, bütün imkânlarıyla hizmet etmiş olan sâlih müʼminlerin gayret-i dîniyyelerini örnek alabilmeyi, cümlemize müyesser kılsın.

Bu mübârek günler hürmetine; başta Gazze olmak üzere, yeryüzündeki bütün mazlum din kardeşlerimizi zâlimlerin zulmünden kurtarıp mansur ve muzaffer eylesin. Vatanımıza, milletimize, bütün İslâm âlemine, birlik, beraberlik, hayırlar, bereketler, sıhhat ve âfiyetler ihsan buyursun.

Âmîn!..