Osman Nuri Topbaş

ŞEBNEM DERGİSİ

Huzûrun Gerçek Adı: İSLÂM

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Aralık Sayı: 166 Mevlânâ Hazretleri’nin şu ifâdesi, ne kadar mânidardır: “Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur
2018 SOHBETLERİ

Çıkmaz Sokak Göstermek Nedir?

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. ÇIKMAK SOKAK GÖSTERMEK NEDİR? Cenâb-ı Hak Tevbe Sûresi’nin sonunda: “Andolsun size

25 Kasım 2018

Osman Nuri Topbaş
Muhakkak ki mü’min, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- karşısında mânevî ürperişlerini ve bediî duygularını vecd ve istiğrak hâlinde yaşayıp iç âlemini nefsânî kirlerden arındırdığı ölçüde,

25 Kasım 2018

Osman Nuri Topbaş
Dîni anlamaya tek başına akıl kâfî gelmediği için, Cenâb-ı Hak kitap ve peygamber göndermiştir. Bütün akılcı feylesoflar birbirlerini tekzip ederek gelmiştir, bütün peygamberler ise birbirlerini