Osman Nuri Topbaş

Kıymetli Kardeşlerimizin Dikkatine

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimizin Dikkatine Son zamanlarda bilgimiz ve müsaademiz olmaksızın, çeşitli ortamlarda video ve fotoğraflarımız çekilerek sosyal medyada paylaşılmaktadır. Ayrıca şahsım hakkında yapılan birtakım aşırı iltifatlarla

13 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mekke’deki o zor zamanlarda bile Kur’ân mektebi olan Dâru’l-Erkam’ı kurmuş, Medîne-i Münevvere’ye teşriflerinde de yine bir Kur’ân mektebi olan

12 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; o mübârek aydan sonraki hâlimizin, önceki hâlimize göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır. Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî

09 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ömrün her ânı, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, ilâhî rahmete ulaştıracak vesîlelerin arayışı içinde bulunabilmektir. Bunun için; “Her geçeni Hızır, her geceni Kadir bil!”

09 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; Ramazan ayından sonraki hâlimizin, öncesine göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır. Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri sonrasında