Osman Nuri Topbaş

18 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Çanakkale Zaferi’nin en büyük adsız kahramanları, evlâtlarını kınalayıp cepheye gönderen asil ruhlu annelerdir. O annelere sonsuz bir minnet ve şükran borçluyuz. Batı bugün İslamofobi hastalığıyla,...

18 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Hiçbir insan, ana-babasını, doğduğu zaman ve mekânı, mensup olduğu milleti, cinsiyetini, ten rengini, bedeninin şeklini-biçimini kendisi tayin etmemiştir. Dolayısıyla bunlardan ötürü Allah katında bir mes’ûliyeti...

17 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belâları defeder. Muhtaç senden hâlini arz ederek bir şey...

17 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Allah ve Rasûlʼünün düşmanlarına sempati ve hayranlık duymaktan, hattâ onlara en ufak bir iltifat nazarıyla bakmaktan bile kalbi korumak gerekir. Aksi hâlde bu nevi tavırlar,...

17 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir îman; lâyığına muhabbet, müstahakkına da nefreti gerekli kılar. Nitekim Fetih Sûresi’nin son âyetinde, Peygamber Efendimiz’in yanında bulunan mü’minlerin vasıfları zikredilirken “kâfirlere karşı çetin...
KISA VİDEOLAR

Bu Günler ile Alâkalı Bir Hadis-i Şerif

Osman Nuri Topbaş
 Abdullah bin Ömer -radıyallâhu anh- şöyle nakleder: “Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bize yönelerek şöyle buyurdu: «Ey Muhâcirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla...

16 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Allâh’ın sâlih ve sâdık kullarıyla beraberlik, mânevî bir hazine değerindedir. Bunun aksine, Allâh’ın sevmediği, bâtılın esiri olan gayr-i müslimler ve nefsâniyetin kulu-kölesi hâline gelmiş olan...

16 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsanlık tarihi boyunca Rabbini unutan gâfiller, ulaştıkları dünyevî muvaffakıyetlere ve sahip oldukları güç ve kudrete güvenerek kendilerini yenilmez, yıkılmaz ve ölümsüz görmeye, hattâ nefislerini putlaştırarak...

15 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir kelâm-ı kibarda şöyle buyrulur: “Üç kişiye daha çok acımak gerekir: * Zenginlikten sonra fakirliğe düşene, * Hatırlı iken îtibârını kaybedip zelil olana, * Câhiller...

15 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Gaflete dalan bir insan; güçlü, sıhhatli, rahat ve emniyet içinde olduğu zaman, kendini ihtiyaçsız görmeye, büyüklenmeye, duâ ve kulluğu ihmâl etmeye ve neticede Rabbini unutarak...

14 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Her hâdisenin zâhirî sebeplerine bakılır. Hâlbuki arka plânında muhakkak bir de bâtınî sebep vardır. Cenâb-ı Hak; kâinatta bazı şeyleri muayyen bir periyoda bağlamıştır. Güneş’in doğup...

14 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Kâinatta her zerre, Kur’ân’da her harf ve insanda her hücre, hiçbir şeyin abes yaratılmadığını, kendine mahsus bir lisân ile beyân hâlinde iken, insanın gaflete dalarak...
KISA VİDEOLAR

Dünyanın Şu Anki Hâlini Değerlendirebilir misiniz?

Osman Nuri Topbaş
“Efendim, dünyanın şu anki hâli için ne buyurursunuz?” Efendimiz, son peygamber. Efendimiz’in teşrifi, 1400 küsur sene evvel, peygamber olarak, kıyâmet alâmeti. Hâtemü’l-Enbiyâ / Son Peygamber,...
2020 SOHBETLERİ

Asr-ı Saâdet ve Tasavvuf (Soru-Cevap)

Osman Nuri Topbaş
   Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Asr-ı Saâdet ve Tasavvuf “Asr-ı saâdette tasavvufî bir hayat var...