Osman Nuri Topbaş

14 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramı, bilhassa zor zamanlarda din kardeşliğini yaşama bayramıdır. Toplumumuzdaki fakirler, garipler, İslâm coğrafyalarındaki mazlumlar, muhtaçlar ve çaresizlere kurban vesîlesiyle de olsa tebessüm ettirme bayramıdır....

14 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, mahlûkâtın en şereflisi olan “insan” olarak yaratılmanın şükrânesi sadedinde Allâh’ın bütün mahlûkuna karşı şefkat, merhamet, mülâyemet ve rikkatle muâmele etmelidir. Nitekim asr-ı saâdette fakir...

13 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazan bayramı; oruçla, riyâzatla, takvâ ile geçirilen bir ayın ardından lûtfedilen sevinç günleriydi. Kurban bayramı da Allah için yapılan fedakârlıkların bir şehâdetnâmesidir. Fedakârlığın, mâşerî vicdanda...