Osman Nuri Topbaş

11 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Cebrâîl -aleyhisselâm- bana göründü ve: «Ramazan’a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun!» dedi, ben de...

10 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruçta, ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi, ağızdan yanlış bir söz çıkmamasına da son derece dikkat edilmelidir. Bu yanlış kelâmların başında ise “gıybet” gelir....

10 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, tevbe ve istiğfârın en fazla müstecâb olduğu aydır. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “…Ramazan’ı idrâk edip de bağışlanamamış olan kimseye yazıklar olsun. Kişi Ramazan’da da...

09 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki huşû üzere kılınan makbul bir namaz, kulu hayâsızlık ve kötülüklerden alıkoyarsa, hakkıyla tutulan bir oruç da günahlara karşı bir siper-i sâikadır, koruyucu bir...

09 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Bilhassa takvâ mevsimi olan Ramazân-ı Şerîfʼte, nefsânî seslere kulaklarımızı tıkayalım. Gözlerimizi haram ve gaflet ekranlarıyla kirletmekten sakınalım. Televizyonun menfî kanallarından, internetin yanlış adreslerinden, Ramazanʼı eğlence...

08 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, bir takvâ ayıdır. Nitekim oruçtan maksadın da takvâya ermek olduğu, âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir: “Ey îmân edenler! Oruç, sizden önce gelip geçen ümmetlere...

08 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç ibadeti, imsaktan iftara kadar yeme-içme ve cinsî arzulardan uzak durmaktır. Fakat bu, orucun zâhirî tarafıdır. Orucun makbul kıvamda tutulabilmesi için, onun zâhiriyle beraber kalbî...

07 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç tutmak; aynı zamanda Cenâb-ı Hakkʼın râzı olmadığı zâhir ve bâtın bütün haramlara karşı nefsin dizginlerini de sımsıkı tutmak demektir. Bunun için orucu, bütün uzuvlara...

07 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurʼânʼın indirildiği bu mübârek ayda hem kendimiz hem de evlâtlarımızla Cenâb-ı Hakkʼın kelâmını bol bol okuyup dinlemek ve tefekkür etmek sûretiyle vakitlerimizi güzelce ihyâ edelim....

06 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’in rahmet ve bereketinden çocuklarımızı da istifâde ettirelim. “Ağaç yaşken eğilir.” hakîkatinden hareketle, evlâtlarımızı yumuşak bir üslûp ve tatlı dille sahura kaldırarak oruca teşvik...

05 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, ömür takvimi üzerinde ciddî bir tefekkür vesîlesidir. Düşünmeliyiz ki, geçen Ramazan ayında aramızda olan nice eş-dost, akraba; bu Ramazân-ı Şerîf’te berzah âlemindeler. Onların...

05 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Yalnızca mîdeyi aç bırakmakla kâmil mânâda oruç tutulmuş olmaz. Makbul bir oruç, bedendeki bütün uzuvların haram ve şüphelilerden muhafaza edilerek nefsin dizginlenmesini gerektirir....

04 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki bazı meslek erbâbı, sahalarında başarılı olabilmek için; sporcular da girecekleri müsâbakalarda gâlip gelebilmek maksadıyla çalışma kamplarına kapanıp âdeta ihtilâttan men kararı alırlarsa, yani...

04 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, ilâhî affın âdeta tuğyân ettiği bir arınma mevsimi… Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hakîkati ifade sadedinde: “Kim fazîletine inanarak ve ecrini Allah’tan...

03 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe: “–Hangi sadaka ecir bakımından daha büyüktür?” diye sorulduğunda: “–Ramazân-ı Şerîf’te verilen sadaka…” buyurmuşlardır. (Tirmizî, Zekât, 28/663)...

03 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakkʼın rızâsını tahsil etmek ve Oʼna yakınlaşmak, merhamet ve şükrün tezâhürü infaklarla nefsin cimriliğini bertaraf etmek, hodgâmlıktan diğergâmlığa ulaşmak, yaşama zevkini bir...
2022 SOHBETLERİ MÜLAKATLARI

İftar Sevinci Programı Özel Mülâkâtı (02 Nisan 2022)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

02 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Ramazan geldi, artık maddî yiyeceklerden elini çek ki, gökten mânevî rızıklar gelsin. Bu ay, gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün, bedenin hatâlarından kurtulduğu...

02 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Rânûnâ Vâdisiʼnde verdiği bir hutbede; “Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin; fırsat elde iken sâlih ameller işlemeye bakın! Gizli-açık...

01 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki bazı mekânlarda yapılan ibadetlerin ecri kat kat fazla ise bazı zamanların da müstesnâ fazîletleri bulunmaktadır. Meselâ 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin,...

01 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Girmek üzere olduğumuz Ramazan ayının kıymetini bilip ondan tertemiz çıkmaya gayret edelim. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı kılabilmek için yapabileceğimiz hiçbir hayrı ertelemeyelim. Unutmayalım...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -7-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2022 – Nisan, Sayı: 434 Hüdâyî Hazretleri buyurur: “Ramazân-ı Şerîf, kullar için rahmet kaynağıdır. İbadet ve hayırları pek çoktur… Hiç...
2022 SOHBETLERİ

21 Mart 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....