Osman Nuri Topbaş

10 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in sembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil; O Güller Şâhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî...

09 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh- bir seriyye esnâsında müslüman bir aşîretin yanında konaklamıştı. Aşîret reisi ona: “–Bize Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i anlatır mısınız?”...

09 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Bütün cihan bizim olsa, fakat Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼi tanıma şerefine erişememiş olsaydık, bunun ne kıymeti olurdu?! Zira dünya da ömür de fânî,...

08 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Bu Mevlid Kandili’ni bir mîlât kabul ederek; günümüzdeki modern câhiliyeyi bertaraf edip, fazîletler medeniyetini inşâ seferberliğine kendimizi adayalım! Bunun için tebliğ, irşâd ve ihyâ hizmetlerine...

08 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlid Kandili’nin en güzel ihyâsı, Peygamber Efendimiz’i her dâim baş tâcı etmekle olur. “Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir…” (el-Ahzâb, 6) âyetini fiilen yaşamakla...

07 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlid Kandili’ni ihyâ etmek, belli zamanlara has bir merasimden ibâret değildir. O mübârek kandili ihyâ etmenin en güzel şekli; “Rasûlullah Efendimiz şimdi yanımızda olsa, hâlimize...

04 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Hakkʼa vâsıl olmak için; ilmin, makâmın, mansıbın, servet ve şöhretin nefse verebileceği gurur, kibir ve enâniyeti bertaraf etmek zarurîdir. Merhum Necip Fâzılʼın: Gönlüm uçmak dilerken...

04 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
“Şeytan taşlamak” sadece hac ibadetine mahsus değildir. Hayatımızın her safhasında şeytanı taşlamamız îcâb eder. Hayatımızı sâlih amellerle tezyîn etmek, bizi onlardan alıkoymak isteyen şeytanı taşlamak...
2022 SOHBETLERİ

03 Ekim 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

03 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼden ilk nâzil olan âyette; “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) buyruluyor. Dolayısıyla bir müʼmin, hangi ilimle meşgul olursa olsun, Rabbinden gâfil kalmadan, bilâkis...

03 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî buyurur: “Ey Âdemoğlu! Bazen nîmet içinde mağrur ve gâfil; bazen yoksulluk içinde ümitsiz ve mahzunsun… İşte neşeli ve kederli zamanındaki hâlin budur. Bilmem...

02 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Ecel gelip çatmadan önce, Allâhʼın rızâsını kazanmaya medâr olacak ilmi de tahsil etmek gerekir. Çünkü son nefeste, sırf toprağa terk edilecek bedenin rahatına yarayan dünyevî...

02 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Dünyaya bir mülkle gelmediğimiz gibi, ondan bir mülkle de ayrılmayacağız. Kabrimize yalnız amellerimizle gireceğiz. İnfaklarımız, ibadetlerimiz ve kulluğumuzla sonsuzluğun seyyâhı olacağız. Bu itibarla tefekküründe yoğunlaşacağımız...
MÜLAKATLARI YÜZAKI DERGİSİ

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’i Tanımak ve Nesillere Tanıtmak Hakkında Mülâkat

Osman Nuri Topbaş
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’i Tanımak ve  Nesillere Tanıtmak Hakkında –Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat– O (s.a.s.)’i Ancak Takvâmız Nisbetinde Tanıyabiliriz… Yüzakı Dergisi, Yıl: 2022 Ay:...
YÜZAKI DERGİSİ

Kurtuluş Allah Rasûlü (s.a.s.)’de! (Kur’ânî Tâlimatlar 46)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Ekim, Sayı: 212 HANNÂNE DİREĞİ Fahr-i Kâinât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mescid-i Nebevî’de hutbelerini bir hurma kütüğünün...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -13-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2022 – Ekim, Sayı: 440 Hüdâyî Hazretleri buyurur: İki cihan sultânının Doğduğu ay geldi yine, İlm ü maârif kânının[1] Doğduğu...
GENÇ DERGİSİ

Ecdâdımız, Efendimiz’i Nasıl Seviyordu?

Genç Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Ekim Sayı: 193 Muhterem Efendim, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bu âlemi teşrif buyurduğu Rebîulevvel ayına vâsıl olduk. Sizlerden,...

01 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
İlim tahsilinde dünya ve âhiret, madde ve mânâ, akıl ve kalp dengesi iyi gözetilmelidir. Evlâtlarımız, meslekî eğitimlerini en güzel şekilde alıp dünyadan nasiplerini unutmamakla birlikte,...

01 Ekim 2022

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî buyurur: “Ey yiğit! Gücüne-kuvvetine güvenip âcizlerin ellerini kırma, zayıfların gönüllerini yaralama! Çünkü sen de bir gün, senden daha güçlü ve zorlu birinin kudreti...

30 Eylül 2022

Osman Nuri Topbaş
Bazı nâdanlar; “‒Edison elektrik ampulünü buldu, insanlığa yaptığı bu büyük hizmetten dolayı Cennetliktir.” diyorlar. Hâlbuki Cenâb-ı Hakkʼın; “Sen bir keşif yaparsan Cennetʼe girersin…” diye bir...

29 Eylül 2022

Osman Nuri Topbaş
Kelâm-ı kibarda; “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaratan” denildiği gibi, bir müʼmin de maddî-mânevî herhangi bir nîmete eriştiğinde nefsine pay çıkararak; “‒Ben başardım, ben kendi...

29 Eylül 2022

Osman Nuri Topbaş
Hak dostlarının cümlesi, nefislerini âdeta ayaklar altında paspas ettikten sonra başlara tâc olmuşlardır. Zira tasavvufta her şey, ilâhî kudret ve azametin sonsuzluğu karşısında bir “hiç”...

28 Eylül 2022

Osman Nuri Topbaş
Toprak, üzerinde gezen canlıların ayakları altında çiğnenir, onların çöpünü ve cürûfunu âdeta sessiz ve itirazsız bir dervişin tevâzu, nezâket, zarâfet, edep ve olgunluğuyla sîneye çekip...
2022 SOHBETLERİ

26 Eylül 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2022 SOHBETLERİ

19 Eylül 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....