Osman Nuri Topbaş

26 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Malın hayırlısı; sağlıkta infâk edilen ve sahibinden evvel ukbâya gönderilendir. İmkân sahibi her müʼmin, bilhassa bu mübârek ayda, zekât, fitre ve sadakalarla, tebessümü unutmuş nice...

25 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç; diğergâmlık tâlimidir. Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların hâlinden anlamayı temin eder. Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde...

24 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ- şöyle anlatır: “Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- insanların en cömerdi idi. Ramazan ayında ise cömertliği daha da artardı. Çünkü Cebrâil...

23 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfi lâyıkıyla idrâk edip güzelce ihyâ edebilirsek, yani onu ibadetlerle, amel-i sâlihlerle değerlendirip ferdî ve ictimâî kulluk vazifelerimizi lâyıkıyla îfâ edebilirsek, ilâhî af vaadi...

23 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfʼte tuttuğumuz oruçlar vesîlesiyle, bir bardak suyun ve bir lokma ekmeğin bile, aslında ne büyük nîmetler olduğunu hatırlamalı, üzerimizdeki sayısız nîmetlerin şükrünü ne kadar...

22 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Oruç; sadece yemek, içmek vesâireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç ancak; faydasız lâftan, boş vakit geçirmekten, kötü...

22 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ- şöyle buyurur: “Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde, Allah...

21 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Sabır ayı olan Ramazân-ı Şerîfʼte tutulan oruç, âdeta rûhun giydiği bir ihram gibidir. Nasıl ki ihramda refes, fısk ve cidâl yasaksa, tıpkı bunun gibi, şehevî...

21 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, helâlleri dahî riyâzat hâlinde kullandırarak haram ve şüphelilerden ne kadar sakınmamız gerektiğini tâlim eden bir aydır. Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Oruç (mecâzen) der ki:...

14 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç, terâvih, hac ve benzeri ibadetler hakkında beyân olunan “geçmiş günahlarının affedilmesi” müjdelerini yanlış anlamamak gerekir. Zira bu müjdeler, kul haklarını ve borçları içine almaz....

14 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ârifler şöyle buyurmuşlardır: “Sene bir ağaçtır. Receb ayı bu ağacın yapraklanma günleridir. Şâban ayı meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise meyvelerinin toplandığı günlerdir.” İşte böyle bir...

13 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurʼânʼın indirildiği Ramazân-ı Şerîf en başta; Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl olma mevsimidir. Kurʼânʼın canlı bir tefsiri demek olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin Sünnetʼiyle...

12 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinat Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevâbından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî,...

12 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Orucun ilk telkini, açların hâlinden anlamaktır. Unutmayalım ki nice muhtaç kardeşimiz, imkân sahibi kardeşlerinin ikramlarını bekliyor. Hepimiz onların hayır-duâlarına muhtacız!.....

11 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Hak dostlarından Abdullah Dehlevî Hazretleri oruçlu olduğu bir gün, yanında gıybet ettiler. Hazret: “–Eyvah, orucumuz bozuldu!” buyurdu. Bir talebesi: “–Efendim, siz gıybet etmediniz ki!” dediğinde...

11 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Cebrâîl -aleyhisselâm- bana göründü ve: «Ramazan’a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun!» dedi, ben de...

10 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruçta, ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi, ağızdan yanlış bir söz çıkmamasına da son derece dikkat edilmelidir. Bu yanlış kelâmların başında ise “gıybet” gelir....

10 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, tevbe ve istiğfârın en fazla müstecâb olduğu aydır. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “…Ramazan’ı idrâk edip de bağışlanamamış olan kimseye yazıklar olsun. Kişi Ramazan’da da...

09 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki huşû üzere kılınan makbul bir namaz, kulu hayâsızlık ve kötülüklerden alıkoyarsa, hakkıyla tutulan bir oruç da günahlara karşı bir siper-i sâikadır, koruyucu bir...

09 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Bilhassa takvâ mevsimi olan Ramazân-ı Şerîfʼte, nefsânî seslere kulaklarımızı tıkayalım. Gözlerimizi haram ve gaflet ekranlarıyla kirletmekten sakınalım. Televizyonun menfî kanallarından, internetin yanlış adreslerinden, Ramazanʼı eğlence...

08 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, bir takvâ ayıdır. Nitekim oruçtan maksadın da takvâya ermek olduğu, âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir: “Ey îmân edenler! Oruç, sizden önce gelip geçen ümmetlere...

08 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç ibadeti, imsaktan iftara kadar yeme-içme ve cinsî arzulardan uzak durmaktır. Fakat bu, orucun zâhirî tarafıdır. Orucun makbul kıvamda tutulabilmesi için, onun zâhiriyle beraber kalbî...

07 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç tutmak; aynı zamanda Cenâb-ı Hakkʼın râzı olmadığı zâhir ve bâtın bütün haramlara karşı nefsin dizginlerini de sımsıkı tutmak demektir. Bunun için orucu, bütün uzuvlara...

07 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurʼânʼın indirildiği bu mübârek ayda hem kendimiz hem de evlâtlarımızla Cenâb-ı Hakkʼın kelâmını bol bol okuyup dinlemek ve tefekkür etmek sûretiyle vakitlerimizi güzelce ihyâ edelim....

06 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’in rahmet ve bereketinden çocuklarımızı da istifâde ettirelim. “Ağaç yaşken eğilir.” hakîkatinden hareketle, evlâtlarımızı yumuşak bir üslûp ve tatlı dille sahura kaldırarak oruca teşvik...