Osman Nuri Topbaş

27 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
En büyük vazifemiz; evlâtlarımızı İslâm kültürüyle yetiştirmektir. Yavrularımıza Rasûlullah Efendimiz’i, Kur’ân-ı Kerîm’i yakından tanıtmaktır. Onların sevgisini kalplerine nakşetmektir. –Allâh’ı seven, Kur’ân-ı Kerîm’i sever. –Rasûlullâh’ı seven,...

26 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i nasıl ki Mevlid Kandili’nde yâd ediyor, O’nunla yakınlığımızı artırmaya gayret gösteriyorsak, bunu bütün bir ömrümüze teşmil etmemiz zarurîdir....

26 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Rivâyete göre yüz yirmi dört bin küsur peygamber arasında Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ümmet olmak, meccânen nâil olduğumuz, muazzam bir nîmettir. Bu büyük...
2021 SOHBETLERİ

25 Ekim 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

25 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinat Efendimiz’i câmide, sohbette, umrede, Mevlid Kandiliʼnde yâd ettiğimiz gibi; evimizde, iş yerimizde, mektebimizde, çarşı-pazarda da sînemizde taşımalı, hayatımızı her dâim Oʼnun hayat veren...

25 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin velâdetiyle şereflenen Rebîulevvel ayının feyz ve rûhâniyetinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, hayır-hasenâtımızı ve sâlih amellerimizi mümkün olduğunca artırmaya gayret...
2021 SOHBETLERİ

Mevlid Kandili Sohbeti (17 Ekim 2021)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2021 SOHBETLERİ

11 Ekim 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

04 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
İslâm, en büyük kültürdür. Kurʼân ikliminde yetişmek, nebevî ahlâk ile ahlâklanmak, en muhteşem eğitimdir. “–Rabbimin zavallı mahlûkudur, aç kalmasına gönlüm râzı olmadı!” diyerek, günlük maîşetini...

04 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Evlâdının sâlihlerden olmasını isteyen bir anne-baba, evvelâ kendileri sâlihlerden olmalıdır. Meşhur hikâyedir: Anne yengeç yavrusuna; “–Neden böyle yan yan yürüyorsun, düzgün yürüsene!” der. Yavrusu da...

02 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinât Efendimiz; ümmete bizzat örnek olmak için, ashâbına şöyle buyurmuşlardı: “Nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. (Arkasındaki...

02 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hâle gelir.” Bir mütefekkir de şöyle der: “Yeryüzünde iyi bir muallim olmak istersen gökyüzünün talebesi ol!..”...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -1-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2021 – Ekim, Sayı: 428 Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1541-1628), Anadoluʼda yetişen, ilminden, irfânından ve vakfından günümüzde dahî ümmetin müstefîd...
GENÇ DERGİSİ

Peygamber Muhabbetinde Osmanlı Zarâfeti

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Ekim Sayı: 181 Muhterem Efendim, ecdâdımız Osmanlı’nın Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz’e karşı nasıl bir muhabbet ve gönül hassasiyetine...
YÜZAKI DERGİSİ

Mübârek Teşrif ve Fahr-i Kâinât Efendimiz’e Muhabbet

Osman Nuri Topbaş
Kıssalardan Hisseler Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Ekim, Sayı: 200 HAFİFLETEN SEVİNÇ Allah Rasûlü’nün sütannelerinden biri de, tâlihli hanım Süveybe Hâtun’dur. Bu hanım, Rasûlullâh’ın amcası...
YÜZAKI DERGİSİ

Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz’in İnşâ Ettiği Fazîletler Medeniyeti (Kur’ânî Tâlimatlar 34)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Ekim, Sayı: 200 KISAS VAR! Hazret-i Âişe’nin haber verdiğine göre bir adam Rasûl‑i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in...

01 Ekim 2021

Osman Nuri Topbaş
Rab, “terbiye eden” demektir. Millî ve mânevî bir tahsil, tâlim ve terbiye, Cenâb-ı Hakk’ı Rab olarak kabul eden sîneler ve zihinler tarafından tanzim edilmelidir. Ateistler...

30 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Câhiliye devrinin yarı vahşî ve bozuk hâlet-i rûhiyeli insanları, îman ve İslâm ile müşerref olduktan sonra Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Kur’ânî terbiyesinde mâneviyat...

30 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Son yıllarda bilhassa silâh sanayiinde ve birçok sahada, yerli ve millî olmanın kıymeti anlaşılmaya başlamıştır. Evlâtlarımızı dünyevî ve uhrevî istikbâle taşıyacak tahsilin de mutlaka; yerli,...

29 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak Kurʼân-ı Kerîmʼdeki kavlî âyetleri gibi kâinat kitabındaki kevnî âyetleriyle de insanları îkaz hâlindedir. Bu îkazlar karşısında materyalist ve ateist bir bakış açısıyla “tabiat...