03 Ekim 2023

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir defasında;

“–Ümmetimin hepsi Cennetʼe gireceklerdir. Ancak istemeyenler müstesnâ!” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm hayretle:

“–Cennetʼe girmeyi kim istemez ki?” dediler.

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular:

“–Bana itaat eden Cennetʼe girer. Kim de bana âsî olursa, o Cennetʼe girmeyi istememiş demektir.” (Buhârî, İtisam, 2)