Mevlid Kandiliniz Mübârek Olsun

Çok muhterem kardeşlerimiz!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinât Efendimiz’in cihânı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nizi tebrik eder; dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm dünyası için rahmet ve berekete vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.

Cenâb-ı Hak, bu mübârek kandilin feyz ve rûhâniyetiyle kalplerimizi ihyâ eylesin. Zât-ı ilâhîsine sâlih bir kul, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e lâyık bir ümmet olabilmemizi, cümlemize lûtf u keremiyle ihsan ve ikram eylesin!

Âmîn!..