02 Ekim 2023

Allah Rasûlü’nün cihânı şereflendirdiği Rebîulevvel ayının feyzinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, sâlih amellerimizi artırmalı, âdeta bir hayır/hasenat yarışına girmeliyiz. Bunun için;

  • Ulaşabildiğimiz her yerdeki çâresiz, kimsesiz ve bilhassa âfetzede gönüllere el uzatmalı,
  • İmkânlarımız ölçüsünde sadakalar vermeli,
  • Hediyeleşmeli,
  • Bol bol Kur’ân-ı Kerîm okumalı,
  • Siyer-i Nebîʼyi ve Efendimizʼin güzel ahlâkını öğrenmeli, öğretmeli, O’nu bilhassa evlâtlarımıza sevdirmeli,
  • Oʼnun en büyük gayesi olan; “hidâyet mahrumlarına tebliğ” hizmetlerine koşmalı,
  • Allah Rasûlü’ne ümmet olmanın sevinç ve heyecanını yaşayıp yaşatmalı ve,
  • Bu muazzam nîmetin şükrünü edâ edebilmeye gayret göstermeliyiz.