Osman Nuri Topbaş

YÜZAKI DERGİSİ

Rasûlullah (S.a.v.) Efendimiz’e İttibâ (Kur’ânî Tâlimatlar 39)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Mart, Sayı: 205 SAHÂBENİN HÜZNÜ Ümmü Eymen -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’in dadısıydı. Fahr-i Kâinât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -6-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2022 – Mart, Sayı: 433 Hüdâyî Hazretleri Farsça ve Arapça bir şiirinde buyurur: Ey deret Ka‘be-i erbâb-ı necât Kıbletî vechuke...
ŞEBNEM DERGİSİ

Hayırları Çoğaltma Vakti

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Mart Sayı: 205 Ebû Mûsâ el-Eş’arî -radıyallâhu anh-’ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir defasında: “–Sadaka...
GENÇ DERGİSİ

Tebliğde Tasavvufî Üslûb

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Mart Sayı: 186 Muhterem Efendim, tebliğde tasavvufî üslûp nasıldır? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir misalle başlayalım: Ashâb-ı kirâmdan Ebu’d-Derdâ...
2022 SOHBETLERİ

Mîrac Kandili Sohbeti (27 Şubat 2022)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

22 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Dünyanın fânîliğini ve esas hayatın âhiret hayatı olduğunu hatırlatan ölümü tefekkür etmek, cenâze teşyiinde bulunmak ve kabirleri ziyaret etmek, nefislerin terbiyesinde son derece tesirli birer...

22 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Çocuğun eğitimi, öncelikle ana kucağında, baba ocağında başlar. Anne-babanın ağzından çıkan her kelime, çocuğun şahsiyet inşâsında kullanılan bir tuğla mesâbesindedir. Bu itibarla, mükemmel evlâtlar istiyorsak,...

21 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “Kıyâmet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” (en-Nâziât, 46) Düşünmeliyiz ki; Allah 1000 sene...

21 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
“Tabiat boşluk kabul etmez.” denilir. Eğer anne-babalar, evlâtlarının gönül dünyalarını mâneviyatla, faydalı ilimle, makbul ibadetlerle doldurmazlarsa, -Allah korusun- bâtıl gelip onları işgal eder....

20 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Fânî dünya üzerinde ebedîlik aramak veya nîmetlerin hiçbir zaman elden çıkmayacağını sanmak; çöllerdeki seraplara aldanmak kadar boş bir hayaldir. Fânî dünyaya güvenip ondan vefâ, safâ...

20 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki âhirette hiç kimse; “dünyada az yaşadım, çok yaşadım” derdinde olmayacak. Herkes, geçen hayatının ne kadarını hayırla ne kadarını şerle doldurduğunun derdinde olacak…...

19 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, kendisi hakkındaki ilâhî takdir ve taksîmi, kendi arzusundan daha kıymetli görmedikçe gerçek rızâ hâline ulaşamaz. Şeyh Sâdî’nin buyurduğu gibi: “Kısmetine râzı olmayandan, Cenâb-ı Hak...

18 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Bir musîbetle karşılaştığımızda dövünüp yakınmak yerine Cenâb-ı Hakkʼa sığınıp Oʼna hamd, şükür ve rızâ kıvamında bir gönülle ilticâ etmekten başka çare yoktur. Hâşâ; “Bu iptilâlar...

18 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Râbiatüʼl-Adeviyye Hazretleri’ne; “–Allah, kulundan ne zaman râzı olur?” diye sorulmuş. O da şu cevâbı vermiş: “–Mihnet ve zahmet çekerken, başkasının nîmet içinde olduğu gibi şükrettiğinde…”...

17 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Bu fânî imtihan âleminde sahip olduğumuzu zannettiğimiz ana-baba, evlât, mal-mülk, hattâ kendi canımız bile, vakti geldiğinde gerçek sahibinin geri alacağı birer emanettir. O hâlde hakîkatte...

17 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Ârif zâtlardan birine; “–Sabr-ı cemîl nedir?” diye sormuşlar. O zât da şu karşılığı vermiş: “–Zorluklarla imtihan olunurken dahî kalbinin «Elhamdülillâh» demeye devam etmesidir.”...

16 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Bir mü’min; bir yakınının vefâtı, hastalık veya maddî imkânlarıyla ilgili herhangi bir musîbetle karşılaştığında; “Yâ Rabbi, bu imtihan Sen’dendir, ben Sen’in takdîrinden râzıyım!” hâlet-i rûhiyesi...

16 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, yoklukta bunalmayacak, varlıkta şımarmayacak, hayrın da şerrin de ilâhî imtihanlar olduğunu bilip kulluk edebini her hâlükârda muhafaza edecek. Esen rüzgâra göre istikâmetini değiştirmeyecek. Gönlünde...

13 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde pek çok anne-baba; “–Evlâtlarımız elden gidiyor!” diye şikâyet ediyorlar. Sormak gerekiyor: Evlâdına ne verdin ki, ondan ne bekliyorsun? Ona helâl lokma yedirdin mi? Kur’ân...

13 Şubat 2022

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî buyurur: “Bir tarîkat pîrinin, yetiştirdiği müridlerden birine şöyle söylediğini işittim: «İnsanlar, rızıklarına bağlandıkları kadar o rızkı veren Hak Teâlâ’ya da bağlansalardı, meleklerin makamlarının...