03 Ekim 2023

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe, hiç bitmeyecek bir şükran borcumuz olduğunu aslâ hatırımızdan çıkarmayalım. Salevât-ı şerîfeye devam ederek O’nunla kalbî râbıtamızı, sünnetlerine ittibâ ederek de fiilî irtibâtımızı sağlam tutalım.