Osman Nûri Topbaş

2020 SOHBETLERİ

09 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 9 Kasım 2020 Sohbeti Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in aziz, latîf,...
KISA VİDEOLAR

Bugünlerde Evlerimizi Bir Îtikâf Mekânına Döndürmeye Gayret Etmeliyiz

Osman Nûri Topbaş
 İzolasyon tedbirleriyle geçirdiğimiz bu Ramazan günlerini, mühim bir sünnet olan îtikâf ile ihyâ etmek için bir fırsat bilmeliyiz. “Hayatı eve sığdırma”nın azminde olmalıyız. Evlerimizi...
KISA VİDEOLAR

Bugünler, Dertlere Dermân Olma Günleridir

Osman Nûri Topbaş
 Evlerimize kapandığımız bu günler, hepimiz için ibret alma, nefis muhâsebesi yapma, kendimize çekidüzen verme günleridir. Bugün hâlinden şikâyet edip dertlenme günü değil, dertlere dermân...

9 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Herkes kalbî yapısına göre bir idrâke sahiptir. Meselâ Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bakınca, insan sûretinde bir fazîlet âbidesi...

8 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Kıyâmet günü dünyadaki tahsilimizin karnesini okuyacağız. Hayat imtihanımızın bütün manzarası, en ufak teferruâtına kadar orada bize yeniden seyrettirilecek. O zaman her şey ortaya dökülecek. Allâh’ın...

7 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ, hepimize bir ölçü vererek buyurur ki: “Allah yolunda gerekirse ateşe girmek de vardır. Lâkin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır! Çünkü...

6 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın “el-Hâlık”, “el-Bârî” ve “el-Musavvir” esmâsının tecellîlerinden ibâret olan kâinattaki kudret nakışları, âdeta sessiz ve sözsüz ilâhî şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek, kalplerdeki duyuşların derinliği...

6 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Üzülerek görüyoruz ki günümüzde dünyevî tahsile gösterilen ehemmiyet, dînî tahsil için gösterilmiyor. Hâlbuki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in 23 senelik nebevî hayatı, ashâbına İslâm...

5 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- buyurur: “Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin!.. Şüphesiz dünyada iken nefsini hesaba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî,...

4 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Bu cihan dershânesinde alık ve abus bir çehreyle dolaşmak; güllerin, sümbüllerin, bülbüllerin, rüzgârların, derelerin ve dağların hâl lisânından bir şey anlamamak, kalbin vîrâneye dönmesidir. Bu...

3 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Nasıl ki parmak izi maddî bir kimlik ise, insanın seyredip tefekkürüne mâl ettiği Rahmânî veya şeytânî vitrinler de, onun mânevî kimliğini meydana getirir....

3 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Dünyevî tahsillerle temin edilecek kazanç, yine dünyada kalacak; mârifetullah tahsili ise ebedî saâdet vesîlesi olacaktır. Dolayısıyla ilim, mârifetullâh’a bir basamak teşkil ettiği takdirde kulun ebedî...