6 Eylül 2018

Üzülerek görüyoruz ki günümüzde dünyevî tahsile gösterilen ehemmiyet, dînî tahsil için gösterilmiyor. Hâlbuki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in 23 senelik nebevî hayatı, ashâbına İslâm kültürünü tahsil ettirmekle geçti. Dolayısıyla İslâm’ı yaşayıp yaşatarak yapılacak mânevî tahsil, kulun Cenâb-ı Hakk’a ve Rasûlullah Efendimiz’e duyduğu muhabbetin bir göstergesidir.