Bugünlerde Evlerimizi Bir Îtikâf Mekânına Döndürmeye Gayret Etmeliyiz

İzolasyon tedbirleriyle geçirdiğimiz bu Ramazan günlerini, mühim bir sünnet olan îtikâf ile ihyâ etmek için bir fırsat bilmeliyiz.

“Hayatı eve sığdırma”nın azminde olmalıyız.

Evlerimizi bir mescid, bir dergâh, bir irfan mektebi, bir îtikâf mekânına döndürmenin gayreti içinde olmalıyız.

Vaktimizi en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Yavrularımızı televizyonun menfî propagandalarından, internetin yanlış adreslerinde gezmekten muhafaza etmeliyiz.

Maalesef zamanımızda Lût Kavmi’ni helâke götüren büyük ahlâksızlık, toplumda revaç bulmaya başladı, kastî olarak. Bu büyük felâkete karşı anne-babalar olarak teyakkuz hâlinde olmamız zarurîdir.

Evlâtlarımızla mânevî sohbetler yapmalı, onlara karakter ve şahsiyetimizle örnek olmalıyız. Peygamber Efendimiz’in bizler için ne kadar büyük bir nîmet ve örnek şahsiyet olduğunu yavrularımıza îzah etmeliyiz. Efendimiz’in bilhassa merhametini, şefkatini, Efendimiz’in o fârik fazilet vasıflarını yavrularımızın idrâkine göre anlatmaya gayret etmeliyiz.