11 Eylül 2017

Kalpteki nûrun bir sebebi; müʼminin kendi hâlini çokça muhâsebe etmesi ve başkalarının kusurlarından önce kendi kusurlarını görebilmesidir.