3 Eylül 2018

Nasıl ki parmak izi maddî bir kimlik ise, insanın seyredip tefekkürüne mâl ettiği Rahmânî veya şeytânî vitrinler de, onun mânevî kimliğini meydana getirir.