6 Eylül 2018

Cenâb-ı Hakk’ın “el-Hâlık”, “el-Bârî” ve “el-Musavvir” esmâsının tecellîlerinden ibâret olan kâinattaki kudret nakışları, âdeta sessiz ve sözsüz ilâhî şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek, kalplerdeki duyuşların derinliği nisbetinde mümkündür.