3 Eylül 2018

Dünyevî tahsillerle temin edilecek kazanç, yine dünyada kalacak; mârifetullah tahsili ise ebedî saâdet vesîlesi olacaktır. Dolayısıyla ilim, mârifetullâh’a bir basamak teşkil ettiği takdirde kulun ebedî kurtuluşu için bir fayda temin eder. Bunun için her ilim; Allâh’ın adıyla, hikmet nazarıyla, îman ve takvâ derinliğiyle okunmalı ki, kalpte mârifetullâh’a pencereler açılsın.