09 Eylül 2017

Îman; Allâh’ın haber verdiği hakîkatleri kalp ile tasdik, dille ikrardan meydana gelir. Îman, akıl ile idrak değil, kalben bir ön kabuldür.