7 Eylül 2018

Kalp ne kadar mesafe katederse, mârifetullah’tan da o kadar hisse alır. Meselâ bir denize kıyısından bakanlar, onun sadece sathını görürler. Fakat denize dalan mâhir bir dalgıç, indiği her derinlikte bambaşka manzaralar seyreder. Bunun gibi, bir rahle başında oturup Kur’ân-ı Kerîm okuyan herkes, kalbî derinliği nisbetinde ondan istifâde eder.