GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

16 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Sabır acıdır, lâkin meyvesi çok tatlıdır. Bu dünyada Allah rızâsı için birtakım meşakkat ve sıkıntılara sabırla tahammül edenler, bunun Allah katındaki mükâfâtını bilselerdi, onları zahmet ve külfet olarak değil; birer nîmet, lezzet ve saâdet vesîlesi olarak görürlerdi.
GÜNÜN MESAJI

16 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir îman, ilâhî takdir gereği başa gelen sıkıntılara karşı şikâyeti unutmayı, dâimâ Rabbine sığınmayı gerekli kılar. Bu itibarla mü’min, bir musîbetle karşılaştığında, bunun bir imtihan olduğu telâkkîsi içinde bulunur; kendini keder ve ümitsizlik girdabına bırakmaz. Bilâkis ne kadar büyük bir musîbetle imtihan edilirse edilsin; حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ “Allah...
GÜNÜN MESAJI

15 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Düşünmek îcâb eder ki; “–Ben sağlamım, falanca niye hasta? Ben varlıklıyım, filân şahıs niye muhtaç?..” Cevap olarak demeliyiz ki; “–Allah Teâlâ onu bana emânet etti…” İşte İslâmî şuur; bu diğergâmlık ve mes’ûliyet ufkunu gerektirir.
GÜNÜN MESAJI

15 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Kul, şükür veya nankörlükten hangisini tercih ederse etsin, Cenâb-ı Hakk’a ne bir fayda ne de bir zarar verebilir. Fakat kendisi gerek dünya hayatında, gerekse kabirde, kıyamette, hesap gününde velhâsıl ebedî hayatta, bu tercihinin karşılığını mutlaka görür. Nitekim Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz Biz ona (insana, doğru) yolu gösterdik....
GÜNÜN MESAJI

14 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün nîmetler için şükretmemiz îcâb eder. Lâyıkıyla tefekkür edebilsek hemen idrâk ederiz ki, her an sayısız nîmetlerle perverde hâldeyiz. Esâsen bir nefes bile iki şükrü gerektirir; biri alabildiğimizin, diğeriyse verebildiğimizin şükrüdür.
GÜNÜN MESAJI

14 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Rabbimiz bizden; varlıkta-yoklukta, sürurda-kederde dâimâ; “Allâh’ım, her hâlükârda Sana hamd ü senâlar olsun.” diyebilen bir gönül kıvamı istiyor. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de her namazın sonunda şu duâyı yapmayı tavsiye buyurmuştur: اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ “Allâh’ım! Senʼi zikretmek, Sana şükretmek ve Sana güzelce kulluk etmekte...
GÜNÜN MESAJI

13 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Mü’min; çile ve musîbetleri, mânevî tekâmülü için bir ganimet bilmeli, nefsinin hamlıklarının törpülenmesine, dolayısıyla mânen terbiye ve tezkiye olmasına vesîle olarak görmelidir. Zira dert ve çile görmeyen, her isteğine kavuşan bir insanın nefsi iyice palazlanır, âdeta zaptedilmez bir aygıra döner. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüsün, yenilmez denilen nice pehlivan...
GÜNÜN MESAJI

12 Aralık 2018

Osman Nuri Topbaş
Bizlere örnek nesil olan asr-ı saâdet insanı; –Riyâzat hâlinde yaşıyordu. –Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahâbe çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. –“Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı” telâkkîsi gelişmişti.