GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

18 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm, Cehennem’e dûçâr olanların bir vasfını da “gaflete dalıp gidenlerle dalıp gitmek” olarak ifade buyurur. (Bkz. el-Müddessir, 45) Bugün televizyon ve internetin bazı menfî ve zararlı programları, abartılmış kandırıcı reklâmlar, şahsiyet ve karakteri zaafa uğratan modalar, maalesef kitleleri gaflete düşürmekte, selde sürüklenen kütükler gibi meçhul ve karanlık bir âkıbetin......
GÜNÜN MESAJI

17 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Tebük Harbi’ni tefekkür edelim: Bir tarafta kendini Allah ve Rasûlü yolunda fedâ edenlerin mazhar olduğu iltifat… Bir tarafta ihmalkârlara gelen ciddî îkaz, ilâhî tehdit ve ceza!.. Hâl böyleyken Allah yolunda gayretlerden uzak kalırsak, ya bizim hâlimiz nice olur? Her birimiz; bir Tebük Seferi’nde olduğumuzu unutmamalıyız. Allah yolunda yaptıklarımızı bir hiç......
GÜNÜN MESAJI

16 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Dünya dershânesine gelenlerin dersi; “لِيَعْبُدُونِ : Cenâb-ı Hakk’a kulluk”tur. (Bkz. ez-Zâriyât, 56) Tefsirî ifadesiyle; “لِيَعْرِفُونِ : Cenâb-ı Hakk’ı kalpte tanıyabilmek”tir. (İbn-i Kesîr, IV, 255) Ancak bu kulluğun ve “mârifetullâh”ın hakkıyla edâ edilebilmesi için; şerîatin kemâle erdirilmesi, yani İslâm’ın, hayatın her safhasına intikal ettirilmesi, feyizle tatbik edilmesi zarûrîdir. “Müslümanım!” demek kâfî......
GÜNÜN MESAJI

15 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Dünya dershânesine gelenlerin dersi; “لِيَعْبُدُونِ : Cenâb-ı Hakk’a kulluk”tur. (Bkz. ez-Zâriyât, 56) Tefsirî ifadesiyle; “لِيَعْرِفُونِ : Cenâb-ı Hakk’ı kalpte tanıyabilmek”tir. (İbn-i Kesîr, IV, 255) Ancak bu kulluğun ve “mârifetullâh”ın hakkıyla edâ edilebilmesi için; şerîatin kemâle erdirilmesi, yani İslâm’ın, hayatın her safhasına intikal ettirilmesi, feyizle tatbik edilmesi zarûrîdir. “Müslümanım!” demek kâfî......