GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

18 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir mü’minin gönül âlemi, öyle bir çiçek bahçesi gibi olmalıdır ki, onda her abus çehre tebessüm etmeli, her gamlı yürek huzur bulmalıdır. Bu yüzden kalbi ve bedeni âdeta diken gibi olan duygu, düşünce ve davranışlardan temizleyip, tebliğ edici hâle getirmek zarûrîdir.
GÜNÜN MESAJI

18 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Birtakım zâlimlerin gasbından kurtarabilmek için Hızır -aleyhisselâm- sâlih mü’minlerin gemisini deldi, sakatladı. (Az bir zararla büyük bir zararı bertaraf etmiş oldu.) Mâdem ki kırık-dökük, perişan olan kurtuluyor, sen de acziyete bürün!” (Zira bu dünyaya arz-ı endâm için değil, arz-ı hâl için geldin.) “Unutma ki, kurtuluş ve selâmet,...
GÜNÜN MESAJI

17 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir müʼmin, yeryüzünde üşüyen biri varsa, kendini ısınma hakkına sahip görmeyen Mevlânâ gönüllü bir diğergâmlık âbidesidir. “Güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek olmayı” kendine vazife bilen İsmail Atâ Hazretleri gibi, bir fazîlet timsâlidir.
GÜNÜN MESAJI

17 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Dert ve endişeler çeşit çeşittir. Kiminin derdi dünya konforu için yaşamaktır. Kiminin mal, evlât, makam-mevkî vb. fânî endişelerdir. Kendisini dünya menfaati için helâk edenlerin acı âkıbeti hakkında Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Kim âhiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da onu veririz, fakat âhiretten bir nasîbi...
GÜNÜN MESAJI

16 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur: “Benim ümmetimin misâli, yağmurun misali gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez!” (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130) Ümmetin evveli, Peygamber Efendimiz ile beraber o günkü câhiliyyeyi bertaraf eden ashâb-ı kirâm idi. Ümmetin âhiri de, modern câhiliyyeyi bertaraf edecek olan,...
GÜNÜN MESAJI

15 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Sayılı günlerden ibâret olan dünya hayatı, ne kadar uzun görünse de, yine sayılı günlerden ibâret olan Ramazan ayı gibi gâyet kısa bir zamandır. Nasıl ki Ramazan ayını bir fırsat bilip gayretimizi artırıyorsak, bütün bir ömrü de aynı kalbî teyakkuz içinde ihyâ edebilmek elzemdir.
GÜNÜN MESAJI

15 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ashâbın yegâne endişesi şu sualler etrafındaydı: “–Acaba Allah benden râzı mı? Acaba Rasûlullah Efendimiz, mahşer günü bana serzenişte bulunur mu? Acaba kıyâmette ben Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanında olabilecek miyim?” Bizim de kendimizi mîzân etmemiz gerekir: Biz infak ettikçe; “Malım eksildi!” diye mi düşünüyoruz? Yoksa verdikçe daha çok infâk...
GÜNÜN MESAJI

14 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf gibi mübârek bir ayı ihyâ edip diğer aylarda ihmâlkâr davranmak, büyük bir ziyanlıktır. Zira müslümanlık, belli zamanlara has bir merasim değil, ömürlük bir takvâ hayatıdır. İbadetler; belli zamanlar içinde yapılıp bitirilir; lâkin ubûdiyet, yani kulluk dâimîdir.