GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

31 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Yüce dînimiz İslâm, yegâne hak ve hakikat dînidir. O, vahyin rehberliğindeki selîm bir akla ve Cenâb-ı Hakk’ın kâinâta koyduğu kâidelerin tespitinden ibaret olan ilme değer verir. Akla ve ilme ışık tutar, yol gösterir. Nitekim 14 asırlık tarihimizdeki; insanlığa huzur, cihâna adâlet ve nizam getirmiş olan İslâm medeniyetleri, bunun apaçık şâhitleridir.......
GÜNÜN MESAJI

30 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki dünya çapında büyük bir felâket olan virüs salgını için, temizlik/hijyen başta olmak üzere maddî tedbirlere sarılmamız şart ise, ruhları târumâr eden mânevî felâketlere karşı da, son nefese kadar “takvâ” tedbirini elden bırakmamak şarttır. Günah kirlerine karşı elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, aklımızı ve kalbimizi temiz tutabilmek elzemdir. Ebû’l-Hasan Harakānî......
GÜNÜN MESAJI

29 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Zaman zaman meydana gelen büyük felâketlerde korkuya kapılıyoruz. Bir deprem oluyor, korkuyoruz; bir sel oluyor, korkuyoruz. Şimdi bir virüs salgını sebebiyle korku ve endişe içinde evlerimize kapanmış, meçhul âkıbetimizi bekliyoruz. Evet, bir beşer olarak bunlardan da korkmamız tabiîdir. Fakat asıl korkmamız gereken, günahlarımızdır. –Gaflete dalarak haramlara sürüklenmekten korkmalıyız. –Dilimizden çıkan......
GÜNÜN MESAJI

28 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Bugün dünya, büyük bir salgın felâketiyle karşı karşıya. Elbette bu felâketi en hafif şekilde atlatabilmek için, gerekli tedbirlere âzamî derecede riâyet etmek şart. Lâkin en büyük felâket, bu tür hâdiselerin altında yatan hikmetleri, ilâhî îkaz ve işaretleri görmezden gelmek, yahut materyalist, pozitivist ve seküler bakış açısıyla, yanlış değerlendirmektir. Zira âyet-i......
GÜNÜN MESAJI

27 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde yaşadığımız virüs salgını, içinde pek çok ibretler barındıran mühim bir tefekkür vesîlesidir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- böyle bir salgın olan yere girmemeyi, şayet bulunduğunuz yerde varsa oradan çıkmamayı tavsiye buyurmuş; salgın hastalık olan bir yerden kaçmanın, ordudan kaçmak kadar ağır bir vebâl olduğunu haber vermiştir. Zaten günümüzdeki......
GÜNÜN MESAJI

Mîrac Kandiliniz Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Mübârek Mîrac kandilinizi tebrik eder, Mîrâc’ın mânâ ikliminde, feyizli bir ibadet hayatı lûtfetmesini, Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz. Yüce Rabbimiz, bütün dünyayı sarmış olan virüs salgınından; vatanımızı, milletimizi ve ehl-i İslâm’ı lûtf u keremiyle selâmete çıkarsın. Hastalarımıza şifâ, dertlilere devâ, bütün insanlığa maddî-mânevî huzur, âfiyet ve selâmet ihsân eylesin.  ...
GÜNÜN MESAJI

20 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Her insan ete-kemiğe bürünerek bu dünya misafirhanesine gelir. Fakat mühim olan, burada “Yunusça” görünebilmektir. Yunus ve emsâli Hak dostları gibi; seven, sevilen, gönüller yapan, bu fânî gök kubbede yıldızlar gibi nurlu izler bırakabilen sâlih kullardan olabilmektir....
GÜNÜN MESAJI

20 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Dîne mesafeli duran, fakat dinden tamamen kopmayı da göze alamayan, aklı ve gönlü karışık bazı kimselerden zaman zaman; “Benim dedem de hocaydı, babam da hacıydı…” kabîlinden sözler duyulur. Fakat hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere: “…Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi, nesebi öne geçiremez.” (Müslim, Zikir, 38; İbn-i Mâce, Mukaddime, 17) Dolayısıyla hiç......
GÜNÜN MESAJI

19 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Allâh’ı ve O’nun sevdiklerini sevmek kadar, O’nun sevmediklerinden kalben uzaklaşmak da îmânın bir gereğidir. Hakka ve hayra duyulan muhabbet nisbetinde onun zıddı olan bâtıl ve şerre karşı buğz ve muhâlefet hissi taşımamak, bir îman zaafıdır....
GÜNÜN MESAJI

19 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Bedenimizin şekli/biçimi, ten rengi, mensup olduğu kavim-ırk vs. Allah katında bir değer ifade etmez. Tamamen takdîr-i ilâhî neticesi olan bedene âit vasıfların dâvâsını gütmek ve bunlara bir üstünlük veya noksanlık mânâsı yüklemek, abesle iştigaldir. Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, Oʼna karşı en çok takvâ sahibi......
GÜNÜN MESAJI

18 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Çanakkale Zaferi’nin en büyük adsız kahramanları, evlâtlarını kınalayıp cepheye gönderen asil ruhlu annelerdir. O annelere sonsuz bir minnet ve şükran borçluyuz. Batı bugün İslamofobi hastalığıyla, İslâm’ın kadını tahkir ettiği mavalını tekrarlayadursun, onların bu hezeyanlarına en muhteşem cevabı veren; evlâtlarını dîn, îman, ezan, vatan, bayrak, mukaddesat sevgisiyle yetiştirip sonra da âdeta......
GÜNÜN MESAJI

18 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Her kuş kendi cinsiyle uçtuğu gibi, her mizaç da kendi mizâcıyla huzur bulur. Bu sebeple ünsiyet edilecek kimseler arasındaki gönül denkliği ve kalbî beraberlik, maddî denklikten ve zâhirî yakınlıktan çok daha öncelikli olarak bulunmalıdır....
GÜNÜN MESAJI

18 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Hiçbir insan, ana-babasını, doğduğu zaman ve mekânı, mensup olduğu milleti, cinsiyetini, ten rengini, bedeninin şeklini-biçimini kendisi tayin etmemiştir. Dolayısıyla bunlardan ötürü Allah katında bir mes’ûliyeti de yoktur. Mühim olan, insanın gözünün-kaşının güzelliği değil; edep, hayâ ve ahlâkının güzelliğidir. Yani sûret yapısı değil, sîret yapısıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere: “Allah,......
GÜNÜN MESAJI

17 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belâları defeder. Muhtaç senden hâlini arz ederek bir şey isteyecek olursa, ver. Vermediğin takdirde, bir zâlim çıkar, senden zorla alır.” Türkiyemiz, mahdut imkânlarına rağmen 2011 yılından bu yana ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere kol-kanat gerdi,......
GÜNÜN MESAJI

17 Mart 2020

Osman Nuri Topbaş
Allah ve Rasûlʼünün düşmanlarına sempati ve hayranlık duymaktan, hattâ onlara en ufak bir iltifat nazarıyla bakmaktan bile kalbi korumak gerekir. Aksi hâlde bu nevi tavırlar, onların îtibârını artıracağından, Allâh’ın gazabına sebebiyet verir....