GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

20 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Batı bugün İslamofobi hastalığıyla İslâm’ın kadını tahkir ettiği mavalını tekrarlayadursun, onların bu hezeyanlarına en muhteşem cevabı veren; evlâtlarını dîn, îman, vatan, bayrak, mukaddesat sevgisiyle yetiştirip düğüne gönderir gibi askere yollayan, sînesi îman dolu annelerdir....
GÜNÜN MESAJI

20 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Kadını; “eşitlik, rekabet, kariyer, hürriyet” sloganlarıyla dış dünyaya sevk eden anlayış, aile müessesesini müthiş derecede zayıflatmıştır. Bugün Batı dünyasında aile, çöküş hâlindedir. Ailenin enkazı üzerinde ortada kalmış, annelik makamını kaybetmiş, acımasız erkeklerin maddî-mânevî tasallutuna maruz bırakılmış kadına, “sahipsizliği” serbestlik(!) adı altında bahşetmek, ancak Batı dünyasına yakışan bir tenâkuzdur....
GÜNÜN MESAJI

19 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Bugün hanımların birinci cihâdı; âilesini, Allâh’ın emrettiği şekilde muhâfaza etmek ve mü’min bir neslin yetişmesi için gayret göstermektir. İkinci cihâdı da, dâimâ nezâket ve zarâfetle İslâm’ın güleryüzünü sergileyebilmektir. Böyle sâliha hanımlar, toplumun gerçek mimarlarıdır....
GÜNÜN MESAJI

19 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
İslâm; kadını, arzusu dışında dış dünya işlerine zorlamaz. Fıtrat ve vazife farklılığı sebebiyle kadına ayrıı, erkeğe ayrı hak ve mes’ûliyetler tevdî edilmesi, adâletin ta kendisidir. Bunun tersi yani fıtrî farklılıkları göz ardı ederek kadını erkekle eşitliğe zorlamak, aslında adâletsizlik ve merhametsizliktir. Nitekim yapılan araştırmalar, Batı’da da okullarda ve iş dünyasında......
GÜNÜN MESAJI

18 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
İslâm’dan evvel hor ve hakir görülüp aşağılanan, hiçbir hususta söz hakkı tanınmayan kadın, İslâm sâyesinde lâyık olduğu izzet ve şerefe kavuşmuş, haklarını savunabilmiş, Allah ve Rasûlü’nün emirleriyle, hanımlara âit bir hukuk tesis edilmiştir....
GÜNÜN MESAJI

18 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Câhiliyye devrinde kadınların mîrasta hiçbir payları yoktu. Hattâ kadının kendisi mîras malı gibi devrolunurdu. Günümüzün câhiliyyesinde ise mîrasta; bazı bölgelerde örf bahane edilerek kadının payı gasp edilmekte, hakkını dile getirmesi dahî engellenmektedir. Bazı Avrupâîleşmiş bölgelerde ise; eşitlik bahane edilerek, Kur’ânî ölçüler çiğnenmekte ve erkeğin hakkı gasp edilmektedir....
GÜNÜN MESAJI

16 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
MODERN CÂHİLİYYE GÖZÜNDE KADIN: İSTİSMAR VASITASI Kadın, erkek ile eşitlik dâvâsına sürüklenerek, sokaklara, fabrikalara ve vitrinlere itildi. Şehvet mankeni hâline getirildi. Daha düne kadar Batı’da insan yerine konmayıp şeytan ve günahla alâkalandırılmışken, şimdi de bir iş gücü yahut bir metâ, bir pazarlama unsuru olarak telâkkî edildi. Kadınlık için annelik ve......
GÜNÜN MESAJI

16 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
İnsanlık tarihinde kadın, lâyık olduğu îtibârı ancak İslâm’ın ulvî iklîminde bulabilmiştir. İslâm dışındaki bütün sistemler, kadına değer verdiklerini söyleseler de, aslında kadına sadece vitrin malzemesi olarak kıymet vermiş, onu ekonomik ve nefsânî bir metâ olarak görmüşlerdir....
GÜNÜN MESAJI

13 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Her mü’min, gönlünü bütün mahlûkâtın huzur bulduğu bir rahmet dergâhı, bir mânevî rehabilite merkezi hâline getirmeye azmetmelidir. Zira kendi kurtuluşun, başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini bilmelidir. Bu sebeple de yaşadığı toplumda İslâm ahlâkının güzel bir temsilcisi olmaya gayret göstermelidir. Yaptığı iyiliklerin, gönüllerde İslâm’a muhabbet meyli doğuran en tesirli tebliğ......
GÜNÜN MESAJI

12 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir gün Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-: “–Konuşmadan, halkın davetçileri olun!” buyurmuştu. Kendisine dediler ki: “–Yâ Halîfe! Konuşmadan davetçi olmak nasıl olur?” Buyurdu ki: “–Hâliniz ve ahlâkınızla…” İşte Hazret-i Ömer’in “hâl ile tebliğ” tavsiyesini, ecdâdımız Osmanlı, geniş bir coğrafyada tatbik etmiştir. Hak dostları ve onların irşâdıyla yetişen Anadolu insanı, İslâm’ı yaşayışlarıyla......
GÜNÜN MESAJI

11 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Her kim bir canı ihyâ ederse bütün insanları ihyâ etmiş gibi olur…” (el-Mâide, 32) Bir insanın fânî ve dünyevî hayatını kurtarmak bile bu kadar değerliyse, onun mânevî ve ebedî hayatını kurtarmak, Allah katında kim bilir ne kadar değerlidir? Hadîs-i şerîfte buyrulur: “…Allâh’ın senin elinle bir kişiyi hidâyete......