GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

20 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Pakistanʼın mânevî mimarı Muhammed İkbâl der ki: “Ey basîretli insan! Bir milletin gerçek sermayesi para, gümüş, kumaş ve altın değildir. Onun asıl sermayesi, îmanlı, vatanperver, sıhhatli, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çok çalışkan, cevvâl ve çevik evlâtlarıdır.”
GÜNÜN MESAJI

20 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Ömür, med-cezirlerle doludur. Gençlik ve yaşlılık, hastalık ve sağlık, zenginlik ve fakirlik, harp ve sulh ve daha nice farklı ahvalde nasıl yaşanacak ve Allâh’ın rızâsı nasıl tahsil edilecek? Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 23 sene boyunca bu tahsili verdi. Böylece İslâm kültürünü, bir asr-ı saâdet medeniyetini meydana getirdi. Bizim...
GÜNÜN MESAJI

19 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir mütefekkir şöyle der: “Yeryüzünde muallim olmak istersen gökyüzünün talebesi olman lâzım.” Yani ömür boyu Kur’ân ve Sünnet’in talebesi olarak hem yaşayacak hem yaşatacaksın. Ancak o zaman talebeliğin nice meyvelerini toplarsın ve gerçek muallim olabilirsin.
GÜNÜN MESAJI

19 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Şanlı tarihimizde, müslümanların tevzî ettiği şefkat ve merhametten, İspanya yahudîleri bile istifade etmişti. Katolik zulmünden kaçan yahudîleri; Barbaros Hayreddin Paşa, gemilerle kurtardı. İstanbul’a yerleştirdi. İstanbul halkı da onlar zulmün pençesinden kurtulup geldiği için kendilerine kucak açtılar; “–Bunlar bizim insanlıktaki eşimizdir.” dediler. “–Bunlar mazlumdur.” dediler ve imkânlarını onlarla paylaştılar. Nice hidâyetlere...
GÜNÜN MESAJI

18 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Sadece zâhirî eğitim kâfî değil. Bununla birlikte mutlaka kalbî eğitim ve gerçek tahsil şart. Zira dünyaya gelişimizin gayesi Cenâb-ı Hakk’a kulluk ve O’nu kalben tanıyabilmek. Bu gaye, aynı zamanda, yüreğinden rahmet taşıran bir merhamet ve şefkat insanı olabilmeyi gerektirir.
GÜNÜN MESAJI

18 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Ailede en büyük rahmet vesîlesi, zevc ve zevcenin birbirlerini takvâ hususunda destekleyerek hayatlarını devam ettirmeleridir. Muhterem pederim Mûsâ Efendi -rahmetullâhi aleyh- yeni evlenenlere şöyle telkinlerde bulunurdu: “Sizler birbirinize çok merhametli olacaksınız. Yani birbirinize takvâ dolu bir hayatı telkin ederek, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyacaksınız.”
GÜNÜN MESAJI

17 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Ecdâdımız Osmanlı’nın kurduğu vakıflar, toplumu âdeta bir ağ gibi merhametle örmüştür. Her mahalle, dul ve yetimin, fakir-fukarânın teminâtı olmuştur. Kalpler, birer rahmet dergâhı hâline gelmiştir. Bu sebeple tarihimizde halk arasında çıkmış bir isyan hareketi yoktur.
GÜNÜN MESAJI

17 Şubat 2019

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- İslâm’ı zirve seviyede yaşadı ve yaşattı. Sahâbe, O’nun rûhânî dokusundan istifâde etti. Tam bir in’ikâs/hâl transferi, duyguların gönülden gönüle yansıması hâdisesi gerçekleşti. Meselâ infak âyetleri indiğinde, bir dikili ağacı bile bulunmayan fakir suffe talebeleri dahî; “–Bizim malımız yok ki, neyi infak edelim?” deyip bahâne...