Osman Nuri Topbaş

İsâr

Osman Nuri Topbaş
2001 – Mayis, Sayı: 183, Sayfa: 028 Abdullah bin Câfer -radıyallâhu anh- bir seyahat esnâsında, bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahî bir köle idi....

Nur ve Zulmet

Osman Nuri Topbaş
2000 – Haziran, Sayı: 172, Sayfa: 028 Cenâb-ı Hakk, insan idrâkini ancak zıdlıklar yoluyla hakikate ulaşabilecek bir vasıfta yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki, âlemimizde zıddı olmayan...

Namaz

Osman Nuri Topbaş
1999 – Aralik, Sayı: 166, Sayfa: 028 Dînin Direği, Îmânın Nûru,Mü’minlerin Mi’râcı İnsan hayatı, kâinâtın yaratıcısına ulaşmak yolunda hakîkat arayışının tezâhürleriyle doludur. Bu tezâhürler, onun...

Havf ve Recâ

Osman Nuri Topbaş
1999 – Ekim, Sayı: 164, Sayfa: 028 “(Allâh’ım!) İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günâh) yüzünden hepimizi helâk edecek misin?” (el-A’râf, 155) İnsan hayatı, havf ve recâ,...

Rızık

Osman Nuri Topbaş
1999 – Temmuz, Sayı: 161, Sayfa: 020 İnsanların zihnini, elde edememe veya kâfî gelmeme endîşesine sürükleyen ve son derece meşgûl eden mes’elelerin başlıcalarından biri de...

Gaflet

Osman Nuri Topbaş
1999 – Haziran, Sayı: 160, Sayfa: 016 Her mahlûkun seâdeti, kendi yaratılışındaki gâyeye uygun olarak yaşaması ile tahakkuk eder. Cihanın en üstün varlığı insan olduğundan...

Balkanlardaki Dram

Osman Nuri Topbaş
1999 – Mayis, Sayı: 159, Sayfa: 011 1789 Fransız ihtilâli gerçekleşip de dünyâda milliyetçilik cereyanları revaç buluncaya kadar Osmanlılar’ın, idâresi altında bulundurdukları gayr-i müslim teb’ada...