Osman Nuri Topbaş

Hizmette Edeb ve Ölçüler -1-

Osman Nuri Topbaş
2002 – Eylul, Sayı: 199, Sayfa: 032 “Âşıkların hizmetleri de, hizmetlerine karşı aldıkları da, Hak Teâlâ’dır (O’nun rızası, lutfu ve ihsânıdır)…”                                                                     Hazret-i Mevlânâ...

Dua

Osman Nuri Topbaş
2002 – Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 032 İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ızdırapta ve sürurda, gönüllerini dâimâ Hak...

Kader ve Esrarı

Osman Nuri Topbaş
2002 – Mart, Sayı: 193, Sayfa: 032 Kâinatta; zerreden kürreye, habbeden kubbeye, “mikro” ve “makro” âlem­den istikbâldeki “normo” âleme kadar, bütün hâdiselere zaman, mekân, şe­kil...

Dostluk!..

Osman Nuri Topbaş
2001 – Ekim, Sayı: 188, Sayfa: 028 Rivayet edildiği üzere birgün Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- hastalanmıştı. Bunu duyan peygamber âşığı Ebû Bekir -radıyallâhu...

İstiğnâ

Osman Nuri Topbaş
2001 – Eylul, Sayı: 187, Sayfa: 028 Mekkeli muhâcirlerden Abdurrahman bin Avf -radıyallâhu anh– anlatır: “Biz her şeyimizi Mekke’de bırakıp Medîne’ye hicret ettiğimiz sıralarda Rasûlullâh...

İsâr

Osman Nuri Topbaş
2001 – Mayis, Sayı: 183, Sayfa: 028 Abdullah bin Câfer -radıyallâhu anh- bir seyahat esnâsında, bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahî bir köle idi....