Osman Nuri Topbaş

29 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Bilhassa dînin, mukaddesâtın, ahlâk ve fazîletin zayıfladığı zamanlarda Allah için gösterilen gayret ve fedakârlıklar, Kurʼân-ı Kerîmʼde “Allâhʼa verilen güzel borç” olarak tâbir ediliyor. Yine, Cenâb-ı...

29 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
İslâm, harama açılan kapının anahtar deliğini bile kapatır. Zira haramlardan sakınmanın birinci kâidesi, onlara yaklaşmamaktır. Nitekim âyet-i kerîmede “Zinâya yaklaşmayın!..” buyrulmaktadır. (el-İsrâ, 32)...
SESLİ YAYINLAR

Altın Silsile (Sesli Kitap)

Osman Nuri Topbaş
...

27 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Sâlih ve ârif kullar, gâfil ve nâdanların ufak-tefek kusurlarına takılmaz, kendilerine sataşan câhillere aldırmaz, onlara mütebessim bir çehreyle “selâm” deyip geçer, onlarla faydasız tartışma ve...

26 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Büyüklerin tâbiriyle; “Tasavvufta ilk ders incitmemek, son ders de incinmemektir.” İncitmemek, çoğu zaman insanın elindedir. Dolayısıyla da kolaydır. Fakat incinmemek elde değildir. Zira kalpte irâde...

25 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Kâbe-i Muazzama, bütün müslümanların kıblesi, âdeta İslâm âleminin nabzının attığı mübârek ve mukaddes bir yerdir. İlâhî nazarların kâinattaki en bereketli tecellîgâhı Kâbe olduğu gibi, insandaki...
SESLİ YAYINLAR

Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke ve Medine Devri (Sesli Kitap)

Osman Nuri Topbaş
...

16 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Bazı anne-babalar; “çocuklarımızın dünyevî istikbâli ziyân olmasın” diyorlar ama; “ebedî hayatları ziyân olmasın” demeyi unutuyorlar. Mânevî terbiyelerini ihmal ettikleri evlâtlarından şikâyet eden bir ebeveyn evvelâ:...

15 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Müslüman bir hanımın tesettürü, ziynetini dış dünyaya şifreli hâle getirmesi demektir. Yani sâliha bir hanım; nâmahrem gözlerin ve bakışların bulunduğu dış dünyaya, cinsiyetiyle değil, haysiyetiyle...

15 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- çocuklarının terbiyesini emânet ettiği kişiye yazdığı bir mektubunda şu tavsiyede bulunmuştur: “Senden öğrenecekleri ilk şey, başlangıcı şeytandan olan sonunda da...

14 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Evlâtlarımızın eğitim göreceği müesseselerin yanısıra; o eğitim yuvasındaki muallimler ve arkadaşların mânevî durumu da çok mühimdir. Zira hadîs-i şerîfte buyrulur: “Kişi, arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse...

13 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm; bizim ve evlâtlarımızın, ebediyet yollarını aydınlatacak bir nur menbaıdır. Kur’ân-ı Kerîm, iki cihan saâdetinin yol haritasıdır. Yine Kurʼân-ı Kerîm; gönüllere şifâ, fert ve...

12 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Müslümanın kıyafeti, tıraşı, vücudu, evi, eşyası, her hâli, İslâmî bir karakter ve üslûp içinde olmalıdır. Gayr-i müslimlere benzemeye çalışmak, -Allah korusun- sonunda onlardan olmakla neticelenebilir....

11 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Başına gelen ezâ ve cefâları birer ilâhî imtihan bilip onları rızâ ve tevekkülle karşılamak; yine bu sıkıntıları günahlarının affına, nefsinin tezkiyesine, mânevî derecesinin terfiine, velhâsıl...

10 Haziran 2022

Osman Nuri Topbaş
Bütün ilimler, Cenâb-ı Hakk’ın hayat ve kâinâta yerleştirdiği kâideleri tespitten ibarettir. Meselâ; Tıp ilmi, Allâh’ın vücuda yerleştirdiği muazzam kâidelerle ilgilenir. Botanik, topraktan biten nebâtâta konulan...
2022 SOHBETLERİ

06 Haziran 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....