Osman Nuri Topbaş

2021 SOHBETLERİ

06 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

06 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir îman; lâyıkına muhabbet, müstahakkına ise nefreti gerekli kılar. Gâfil ve fâsıklara hayranlık duymak veya din düşmanlarının âdetlerine özenmek, İslâm şahsiyet ve vakarını zedeleyen,...

06 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Kalpteki îmânın en güzel ispatı, her dâim Cenâb-ı Hakkʼın buyruğunu tutmaktır. Yani “Ben Allâhʼa inandım.” demek kâfî değildir. Nitekim âyet-i kerîmede; “İnsanlar, sadece «îmân ettik»...

05 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Ârifler nazarında tevhîd, her zaman ve mekânda Cenâb-ı Hakʼla kalbî beraberliğe yakışan hâl ve davranışlar sergilemektir. “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaratan” denildiği gibi, benliği...

03 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
İmâm Gazâlî Hazretleri, gâfil ve fâsıklarla yakınlığın, zamanla zihnî yakınlığa, bu yakınlığın da nihâyetinde kalbî beraberliğe döneceğini bildirir. Bu ise insanın adım adım helâke sürüklenmesi...

02 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
İnsan, sevdiği kimselerin yoluna meyleder. Dolayısıyla kulluktan bîhaber olan gâfil ve fâsıklara muhabbet, kalbe kasvet verir. İmâm Şâfiî Hazretleriʼnin tâbiriyle; “Ehl-i dünyanın yakınlığı, sağlam insanı...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -3-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2021 – Aralık, Sayı: 430 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Firkat ehline yeter kıldın nazar, Aç gözün, vâsıl olan yârâna bak! [İnsanoğlu,...
ŞEBNEM DERGİSİ

Son Nefese Ne Hazırladın?..

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Aralık Sayı: 209 Sâdî-i Şîrâzî Hazretleri şöyle anlatır: “Bir gün, yolculuğa çıkmak niyetiyle bir kervana katıldım. Yolda müthiş bir kasırga...
2021 SOHBETLERİ

29 Kasım 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2021 SOHBETLERİ

22 Kasım 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

17 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Muhabbet ve itaat, gölgenin vücuda olan sadâkati gibidir. Bu mânâda Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hayat düsturları olan Sünnet-i Seniyye’sini ne kadar hayata geçirebiliyoruz?...

17 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Bugün evlâtlarımıza karşı sorumluluğumuzda, dünya ve âhiret dengesini kurmak, umûmiyetle ihmal ediliyor. Dünyevî diplomalar yanında, uhrevî diplomalara dikkat edilmiyor. Kendi kendimize sormalıyız: İstikbâli verecek olan...
2021 SOHBETLERİ

15 Kasım 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

14 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Tevhîd inancının ortaklığa tahammülü yoktur. İbadetler sadece Allah rızâsı için edâ edilmelidir. Hadîs-i şerîfte; “Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek” şekilde infâk edenlerin, tabiri câizse...

14 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Cömertlik, ancak isrâfa düşülmezse değerlidir. “Nasılsa bolca cömertlik yapıyorum.” diye kendi yaşayışında isrâfa düşen kimseler, şeytana aldanmış demektir. İdrâk eden için şu îkâz-ı ilâhî, ne...

13 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Mü’min; çalışacak, kazanacak, hattâ imkânı varsa işyeri, fabrika vs. kuracak. Lâkin dâimâ riyâzat hâlinde, mütevâzı yaşayacak ve ihtiyacından fazlasını infâk edecek. Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Sana...

12 Kasım 2021

Osman Nuri Topbaş
Nâfile ibadetler, ehemmiyetli ancak, günümüzde gittikçe artan modern câhiliye karşısında; hakkı ve hayrı tavsiye edip bâtıl ve şerden sakındırma vazifesini gerçekleştirmek, çok daha mühimdir. Şu...