Osman Nuri Topbaş

02 Haziran 2023

Osman Nuri Topbaş
Zekâtın nisâbı, yani maddî imkânlardan ne kadar verdiğimizde onun mesʼûliyetinden kurtulmuş olacağımız bellidir. Fakat üzerimizdeki nîmetlerin şükür borcu ve Allah yolunda gayretin nisâbı, ancak kıyâmet...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -21-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2023 – Haziran, Sayı: 448 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nedir bu ellerle ayak? Nedir bu dillerle dudak? Aç gözün ibret ile...

01 Haziran 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, kendisini devrin akışından mesʼûl gören, ümmetin dertleriyle dertlenen insandır. Bu sebeple müʼmin, ümmetin derdine dermân olabilmek için, gücü yettiği takdirde eliyle yardım eder. Yani...

14 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Kimlere muhabbet beslediğimize, kimlerin safında/tarafında, dostluk ve yakınlığında olduğumuza, hayattaki tercihlerimizin bizi âhirette hangi kefeye koyacağına son derece dikkat edelim. Unutmayalım ki; yarın âhirette sâlihler...

14 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Sâlih müʼminlerle beraberlik, gönülleri ihyâ eder. Fâsıklarla beraberlik ise, âdeta ruhlara zehir saçar. Bunun içindir ki Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz: “Kişi arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her...

13 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak biz kullarını îkaz buyuruyor: “Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa size de ateş dokunur! Sizin Allahʼtan başka dostlarınız yoktur. Sonra (Oʼndan da) yardım göremezsiniz!” (Hûd, 113)...

12 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin; hayat ve hâdiselere, Allah ve Rasûlullah düşmanlarının baktığı yerden değil; îman ufkundan, sâlih ve sâdık müʼminlerin zâviyesinden bakmalı, dünyayı âhiret penceresinden seyredecek bir ârifâne...

12 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
İmâm Gazâlî Hazretleri’nin buyurduğu gibi; kâfirler, fâsıklar ve gâfillerle zâhirî beraberlik, zamanla zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik de bir müddet sonra kalbî beraberliğe dönüşür. Bu ise,...
SESLİ YAYINLAR

Ebediyet Yolculuğu (Sesli Kitap)

Osman Nuri Topbaş
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ EBEDİYET YOLCULUĞU Her Canlı Ölümü Tadacaktır Ölümü Güzelleştirmeye Çalışmak  Bir Günün Muhâsebesi  Herkesin Ölümü Kendi Renginde Olacaktır Müslüman Olarak Can Verebilmek Ahiret Endişesi...

10 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki su, içine girdiği kabın şeklini alırsa, insanın akıl ve gönül dünyası da -ekseriyetle- içinde bulunduğu çevrenin fikriyat ve hissiyâtına bürünür. Dolayısıyla insanı, çoğu...

10 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede: “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” (et-Tevbe, 119) buyurmuştur. Zira sâdık olmak, bu kalbî beraberliğin en tabiî neticesidir....

09 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Göğü Allah yükseltti ve mîzânı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın!” (er-Rahmân, 7-8) buyuruyor. Eğer insan, kâinattaki bu ilâhî nizâma aykırı...

09 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Sâlih ve sâdık müʼminleri görüp onların îman heyecanından ve takvâ hassâsiyetlerinden hisse alarak gaflet uykusun­dan uyanmak, çok büyük bir nîmettir. Bu hâl, âdeta enerjisi tükenen...

08 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
İlâhî imtihan âlemi olan dünyada, sürekli hak ile bâtılın, îman ile küfrün, hayır ile şerrin mücâdelesi vardır. Bu mücâdelenin doğru tarafında peygamberler, sıddîklar, şehidler ve...

08 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Kimleri dost edineceğimiz hususunda son derece dikkatli ve seçici davranmalıyız. Bizi yanlışta gördüklerinde münâsip bir lisanla îkaz edecek, hatâ ve kusurlarımızı düzeltecek, Kurʼân ve Sünnet...
YÜZAKI DERGİSİ

Duyguları Tahrip Eden MEDYANIN ÇİRKİN YÜZÜ (Kur’ânî Tâlimatlar 52)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218 ŞEYTANIN HİLELERİ Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur: “Ey Hak yolcusu! Sen müstakîm yolda yürü! Îmansızlara karşı...
GENÇ DERGİSİ

Fazîlette Zirve Gönüller

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Mayıs Sayı: 200 Muhterem Efendim; ashâb-ı kirâm Peygamber Efendimiz’i nasıl sevdiler ve îmânı hayatlarına nasıl taşıdılar? Müslüman bir gencin, ashâb-ı...