Osman Nuri Topbaş

2021 SOHBETLERİ

İftar Sevinci Programı Özel Mülâkâtı (13 Nisan 2021)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. İftar Sevinci Programı Özel Mülâkâtı (13 Nisan 2021) İrfan Gündüz: Erkam Radyomuzun...
KISA VİDEOLAR

Bekârları Evlendirmek, Ümmet-i Muhammed’in Vazifesidir

Osman Nuri Topbaş
 Bugün, aile hayatı çok mühim, kardeşler! Bugün aile müessesesine ciddî saldırılar yapılıyor. Bizim de aileyi tahkim etmek vazifemizdir. Aile çözülürse, din de vatan da...
2021 SOHBETLERİ

05 Nisan 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 5 Nisan 2021 Sohbeti Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in azîz, latîf,...

02 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
İmtihan dünyasında Rabbimiz, mü’minleri birbirine zimmetlemiştir. –Zayıflar, güçlülere… –Fakirler, zenginlere… –Hastalar, sıhhatlilere… –İrşad bekleyenler, irşâd ehli mü’minlere zimmetlidir. –Bütün güçlü, zengin ve bilgili olanlar da;...

02 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Her ibadetin bir âdâbı-erkânı olduğu gibi, infâkın da maddî-mânevî birçok edebi vardır. Bunlara riâyet etmek, son derece ehemmiyetlidir. Aksi hâlde -Allah korusun- o hayırlardan beklenen...
YÜZAKI DERGİSİ

İnsana Yakışmayan Çirkin Vasıf: NANKÖRLÜK

Osman Nuri Topbaş
Kıssalardan Hisseler Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Nisan, Sayı: 194   PADİŞAH ve AV KÖPEĞİ Ferîdüddîn Attâr’ın naklettiği şu kıssa, çok ibretlidir: Bir padişahın sevdiği...
YÜZAKI DERGİSİ

İlâhî İkram (Kur’ânî Tâlimatlar 28)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Nisan, Sayı: 194 YAKINLIK Çölden gelen bir bedevî Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e şöyle sordu: “–Rabbimiz bize yakın...

01 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını arayan bir mü’min, mâtemlerin civârında dolaşmalı; muhtaçların yardımına koşmalıdır. Nitekim Mû­sâ -aleyhisselâm-; “–Yâ Rabbi! Se­nʼi ne­re­de ara­ya­yım!” diye niyâz etti. Cenâb-ı Hak...

01 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Ebû’l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurur: “(Bir infak esnâsında) veren, alana teşekkür edâsı içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasîbi, dünyevî ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasîbi ise uhrevî ve sonsuz...

31 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin açlarını doyurmadan huzur bulamaz, onları doyurmanın mânevî zevk ve lezzetiyle âdeta kendi açlığını unuturdu. Allah yolunda infâk edebildiğini...

30 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Îman ve takvânın kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Bunun içindir ki Rabbimiz şu îkazda bulunur: “Ey mü’minler! Bir...

30 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Yermük Harbi’nde, can çekişip susuzluktan inlerken, bir başka yaralı din kardeşini kendine tercih ettiği için susuz hâlde şehâdet şerbetini içen üç şehîdin ortasında kalan bir...

29 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Zekât, dînen zengin sayılanlara; cömertlik ve infâk ise zengin-fakir her müʼmine ilâhî bir emirdir. Cömertlik, hangi ahvâlde olursa olsun, her müslümanın tabiat-i asliyesi olmalıdır. Nitekim...

28 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Namaz, bir tür mânevî arınma terbiyesidir. Günahlara karşı mukâvemeti artıran bir irâde eğitimidir. Namaz, ihsan duygusunu, yani kendimizi her an ilâhî kameraların gözetimi altında bilme...

28 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Muhabbetin kantarı, fedakârlıktır. Allah muhabbetinin en mühim nişânesi de, kulun gerektiğinde Allah için ne kadar risk alabildiği ve sevdiği şeylerden ne kadar fedakârlıkta bulunabildiğidir…...
2021 SOHBETLERİ

Beraat Kandili Sohbeti (27 Mart 2021 Sohbeti)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Beraat Kandili Sohbeti (27 Mart 2021 Sohbeti) Selâmun aleyküm muhterem kardeşlerimiz, günümüz...

27 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, her namaz kıldığında, kalbinden geçenlere dahî vâkıf olan Allâh’ın huzûrunda bulunma eğitimi almış olur. Bu hissiyat ile, ilâhî huzûra arz edilmeye lâyık olmayan bütün...

24 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Makbul bir namaz, kulu Mîrâc ufkuna yükselten, secdeleriyle Rabbe yakınlık iklîmine götüren, muhteşem bir ibadettir. Cenâb-ı Hak da insan anatomisini, secdeye en müsâit şekilde yaratmıştır...

24 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
İnsan ne kadar acıkırsa acıksın, iki-üç kap yemekle karnı doyar. Ardından en lezzetli yiyecekler bile ikram edilse, artık gınâ gelir, onları yiyemez. Dünyevî lezzetler böyledir....

23 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Ezan okunduğu zaman, sâlih mü’minler âdeta hayatı durdururlar. Cenâb-ı Hakk’a olan vazifelerine öncelik verir, sonra halka karşı vazifelerine -yine kalpleri Allâh’a bağlı kalmak kaydıyla- devam...

23 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Allah katında mühim olan, yapılan hayırların miktarından ziyâde, hangi fedakârlık seviyesinde yapıldığıdır. Bundan dolayıdır ki, Mekke Fethi’nden evvelki zorluk ve yokluk zamanında yapılan fedakârlıklar, fetihten...
2021 SOHBETLERİ

22 Mart 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 22 Mart 2021 Sohbeti Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in aziz,...

22 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Namaz, mü’minin en öncelikli vazifesidir. Ezan okunur okunmaz kılınan namazın apayrı bir huzuru olur. Namaza öncelik verenlerin işlerine Rabbimiz kolaylık ihsân eder. Fakat mâzeretsiz olarak...

22 Mart 2021

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak: “Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe birr’e (yani îman, ibadet, ahlâk ve fazîlette hayrın kemâline) eremezsiniz…” (Âl-i İmrân, 92) buyuruyor. Bilhassa bu mübârek üç aylar...