Osman Nuri Topbaş

06 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, seher vaktine bahşettiği husûsî feyz ve rahmetten müstefîd olmamız için, biz kullarına kâinat kitabındaki birçok kevnî âyetle dâvette bulunuyor. Havanın tatlı bir meltem...

05 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Cismânî bedenimizin hayâtiyetini devam ettirmek için maddî gıdalara muhtaç olduğumuz gibi, rûhânî bünyemizdeki mânevî merkezlerin canlılık ve inkişâfı için de, namaz, zikir, istiğfar gibi mânevî...

04 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Bir lokmada “göz hakkı” kalması, -o lokma helâl olsa bile- onun mânevî sâfiyetini zedeler. Takvâ ehli müʼminler nezdinde o artık “lokma-i tayyibe” vasfını yitirmiş sayılır....

03 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Eskiden ağzı duâlı annelerin besmele, hamdele, salvele ile, şifâ ve rahmet olan Kurʼân âyetlerinin tilâvetiyle hazırladıkları yemekler, hakîkaten sadra şifâ, rûha gıda olurdu… Şimdi ise...

03 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Şunu aslâ hatırımızdan çıkarmayalım ki, kalplerin dinden, îmandan, mâneviyattan, ibadette huşûdan ve güzel ahlâktan uzaklaşmasının en mühim sebeplerinden biri, kazanca ve gıdaya karışan haram ve...

01 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Eğitim dünyasında nice notlar yazılır ve nice karneler verilir. En önemlisi şu üç nottur: Birincisi: Eğitimcinin talebesine verdiği not. İkincisi: Talebenin eğitimciye vereceği muhabbet notu....

01 Şubat 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, neslinin mânevî terbiyesine dikkat edecek. Maalesef bu yapılmıyor, sonra da feryat ediliyor: “Eyvah! Evlâdım ziyan oluyor! Aman duâ edin, yardım edin!..” Bu feryatlara cevap,...

Yüce kitabımız Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan rezil saldırılar üzerine…

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde İslâm düşmanları tarafından Kur’ân-ı Kerîm’in yakılması hâdiseleri, onların içinde bulundukları acziyet ve zavallılığın apaçık bir tezâhürüdür. Zira Cenâb-ı Hak, ebedî mûcize olan Kurʼân-ı Kerîm...
KISA VİDEOLAR

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e yapılan aşağılık saldırılar üzerine…

Osman Nuri Topbaş
Hak ile bâtılın mücâdelesi, kıyâmete kadar devam edecektir. Çünkü tarih; tekrar tekrar sahnelenen bir tiyatro oyunu gibidir. Rol alanlar değişse de senaryo değişmez. İbn-i Haldunʼun...

Ebedî mûcize, yüce kitabımız Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan aşağılık saldırılar üzerine…

Osman Nuri Topbaş
Hak ile bâtılın mücâdelesi, kıyâmete kadar devam edecektir. Çünkü tarih; tekrar tekrar sahnelenen bir tiyatro oyunu gibidir. Rol alanlar değişse de senaryo değişmez. İbn-i Haldunʼun...
KISA VİDEOLAR

Yağmurların azaldığı, kuraklığın arttığı bugünlerde bizler ne yapmalıyız?

Osman Nuri Topbaş
Bir defasında Hasan-ı Basrî Hazretleri’ne dört kişi gelmişti. Biri kuraklıktan, Diğeri fakirlikten, Öteki tarlasının verimsizliğinden, Dördüncüsü de çocuğunun olmayışından şikâyette bulundular. Ondan himmet talep ettiler....
2023 SOHBETLERİ

20 Ocak 2023 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

16 Ocak 2023 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

15 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmelerde buyruluyor: “(O azgınlaşan insan) Allâhʼın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi?” (el-Alak, 14) “De ki: Amellerinizi işleyin! Amelinizi Allah da Rasûlʼü de müʼminler...

15 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki ağzımıza giren lokmaların helâl mi, haram mı, şüpheli mi olduğuna dikkat etmemiz gerekiyorsa, ağzımızdan çıkan sözlerin de hayra mı şerre mi yarayacağını düşünüp...

14 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Gâfil insan, Cenâb-ı Hakkʼın kendisini gördüğünü unutur yahut bu hakîkatten gaflete düşer de günah işler. Bişr-i Hâfî Hazretleri şöyle der: “Eğer insanlar Allah Teâlâʼnın azameti...