Osman Nuri Topbaş

27 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfʼin oruç, iftar, terâvih, sahur, mukâbele heyecanını ganimet bilmeliyiz. Gönlümüzün ibadet ve takvâ hayatına alışması için, bunlar mânevî bir rehabilite imkânıdır. Ramazan gün ve...

27 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Yalnızca mideyi aç bırakmakla kâmil mânâda oruç tutulmuş olmaz. Makbul bir oruç, bedendeki bütün uzuvları, bilhassa da gözü, kulağı ve dili, haram ve şüphelilerden muhafaza...

26 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, ömür takvimi içerisinde müs­tesnâ bir lûtuf ve rahmet ayı… Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e muazzam bir ikrâmı… Mü’minler için mânevî kıymetlerle dolu olan ilâhî...

26 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, tutulan oruçlarla açlık ve âcizliği tattırarak muhtaçların hâlinden daha iyi anlamayı sağlayan bir şefkat ve merhamet eğitimidir. Yine Ramazân-ı Şerîf, etrafımızdaki yoksul, kimsesiz...
2023 SOHBETLERİ MÜLAKATLARI

İftar Sevinci Programı Özel Mülâkâtı (23 Mart 2023)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

20 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Din kardeşinin acısına bîgâne kalmak, çok ağır bir cürümdür. Nitekim bu duygusuzluğu, bir anlık gaflete düşerek yaşamış olan Seriyy-i Sakatî Hazretleri, o hâlinden duyduğu pişmanlığı...

20 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Gerçek mü’minin gönlünde ikram etmenin lezzeti, kendi açlığını giderme duygusundan öndedir. O, etrafında bir aç varken, yediğinden lezzet alamaz. Yanı başındaki muzdaribin ıztırâbını gidermeden huzur...

19 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i kudsîde buyruluyor: Kıyâmet günü Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyuracaktır: “−Ey Âdemoğlu! Ben hasta oldum, Ben’i ziyaret etmedin!” Kul diyecek ki: “−Ey Rabbim,...

19 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Yaratan’dan ötürü yaratılana şefkat ve merhamet göstermek, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına vesîle olurken, bunun aksine muhtaçların feryatlarına bîgâne kalmak da ilâhî gazabı celbeder....

18 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Genç nesillerimizin; en kıymetli hazinemiz olan millî ve mânevî değerlerimize sahip çıkma şuuruyla yetişmeleri elzemdir. Şair Mehmed Âkif, bu mesʼûliyeti ne güzel hulâsa eder: Sahipsiz olan...

18 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Allah için olan gerçek dostluk, iki insanın bir kalpte yaşaması gibidir. Cenâb-ı Hak, kardeş kıldığı mü’minlerin birbirini yıkayan iki el gibi olmasını istemiş, onları birbirine...

18 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Rabbimiz’in rahmetini arzu ediyorsak, bizler de gönlümüzden rahmet taşırmalıyız. Hadîs-i şerîfte buyruluyor: “Merhamet edenlere Rahmân olan Allah Teâlâ merhamet buyurur. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki,...

17 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Merhamet; dünyada vicdan huzuru, âhirette ise ebedî saâdet müjdesidir. Mü’min bilir ki; “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18) Elinde imkân varken bencillik ve cimrilik...

17 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsız ise, yük­sek ruhlar için de insanlara ve mahlûkâta acımamak, cömertlik ve fedakârlıktan kaçınmak, ıztırap ve çileler karşısında duyarsız kalmak ve...

16 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri der ki: “Şefkat ve merhamette Güneş gibi ol!” Nasıl ki Güneş, ısı ve ışığından istifâde etmek isteyenlerden ricâ ve yalvarma beklemezse, firâset sahibi...

16 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Îmânın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin en güzel göstergesi de sahip olunan imkânları mahrumlarla paylaşmak, onların eksiğini-noksanını telâfiye çalışmaktır. “Allah” diyen bir kalbin, merhametten, şefkatten, cömertlikten,...

14 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
İmâm Şâfiî -rahmetullâhi aleyh- buyurur: “Ey dünyanın süsüyle şeref bulduğunu zanneden! Ölüm binâya da gelecek, binâ edene de… Kimin izzeti dünya ve süsüyse, bilsin ki...

14 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî buyurur: “Dünyayı elde etmek, bir hüner ve mârifet değildir. Asıl hüner ve mârifet, gönül elde etmektir.” Unutmamak gerekir ki, ancak problemi çözülen insanın...
2023 SOHBETLERİ

13 Mart 2023 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

Beraat Kandili Özel Sohbeti (05 Mart 2023)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

02 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Mü’minler birbirine zimmetlidir. Hiçbir mü’min, diğer bir kardeşi hakkında; “Ondan bana ne!” diyemez. Kardeşinin maddî ve mânevî her türlü derdi, onun da derdidir. Cenâb-ı Hak;...

02 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Allâhʼın rızâsını arayan bir mü’min, mâtemlerin civârında dolaşmalı; muhtaçların yardımına koşmalıdır. Nitekim Mû­sâ -aleyhisselâm-; “–Yâ Rabbi! Se­nʼi ne­re­de ara­ya­yım!” diye niyâz etti. Cenâb-ı Hak da;...
YÜZAKI DERGİSİ

Zor Zamanlarda Mü’min Yüreklerin Tesânüdü (Kur’ânî Tâlimatlar 51)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Mart, Sayı: 217 OLAN OLMAYANA VERSİN! Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Bir defasında Allah Rasûlü -sallâllâhu...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -18-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2023 – Mart, Sayı: 445 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Bîçâre dalıp gaflete, İhmâl edersin tâate,[1] Ömrün ererse gâyete,[2] Emri kaçan[3] tutsan...

01 Mart 2023

Osman Nuri Topbaş
Cimri ve gâfil kimseler, etraflarından yükselen; “Acıyın bize! Ey merhamet, neredesin?” feryatlarına sağır kesilirler. Kendilerini de iç dünyalarında oluşturdukları birtakım bahanelerle avuturlar: “–Nasıl olsa birileri...