Osman Nuri Topbaş

19 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Kula fayda verecek olan ve onu nerede olursa olsun yalnız bırakmayacak olan en vefakâr dost, Allah Teâlâʼdır. O hâlde bütün amellerimizde niyetlerimizi; اِلٰهِي اَنْتَ مَقْصُودِي...

19 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Îmanlı ve ahlâklı bir nesil yetiştirme hususunda yapılması gereken vazifeler, zamanımızda bir farz-ı kifâye değil, artık farz-ı ayn hükmünü almıştır. Yani her birimiz kendi imkânlarımız...

18 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Bugün evlerin içine, televizyon ve internet vasıtasıyla dünyanın dört bir yanından şeytânî pencereler ve nefsânî kapılar açılıyor. Menfî tesirler, bir kanalizasyon gibi evlere akıyor. Bir...

17 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Küresel güçler memleketleri işgal edip tahrip ettikleri gibi insanların ruhlarını da işgal edip zehirliyor. Âhireti unutturmaya çalışıyor. Âile hayatını tahrip ediyor. Bu modern câhiliyeye karşı...

16 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
İslâm, her hususta nezâket, zarâfet ve letâfet dînidir. Meselâ infakta gözetilmesi gereken edebi Ebû’l-Leys Semerkandî Hazretleri şöyle ifade buyurur: “(Bir infak esnâsında) veren, alana teşekkür...

15 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Bir müslüman, nasıl ki hastalıklarına içkide, uyuşturucuda şifa aramazsa, psikolojik ihtiyaçları için de bâtıl dinlerin yoga, meditasyon gibi uygulamalarında da şifâ arayamaz. Çünkü bunlar bir...

14 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Hak dostları, kâinatta sergilenen ilâhî sanatı tefekkür etmenin zevkine ererler. Tefekkürü, îman ve irfan anahtarı olarak kullanırlar. Bir dalgıcın denizin her derinliğinde ayrı manzaralar seyretmesi...

13 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Sonsuz âlemlerde meknuz sayısız alâmetler, deliller, sırlar, hikmetler, incelikler ve hakîkatler, her dâim bizleri düşündürmeli: ‒Bu muhteşem eserlerin Müessirʼi ve Sanatkârʼı kim? ‒Bunları yoktan var...

07 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Yapılan hayırları ve sâlih amelleri unutmayıp bilâkis onları sürekli gündem etmek; buna güvenerek kulluk gayretlerinde ve Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine ilticâ hususunda kişiyi tembellik ve ihmalkârlığa...

07 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Müʼmine yakışan; kendini toplumdaki gâfillerin hâliyle kıyaslayıp sahte bir muâfiyet duygusu içinde yaşamak yerine, tıpkı ashâb-ı kirâm gibi son nefese kadar sürekli artan bir azimle,...

06 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Kul, yaptığı iyilikleri unutmayıp bilâkis onları gözünde büyütmeye devam ederse, hattâ onların reklâmını yaparak başkalarına karşı övünürse, o vakit ameline riyâ karıştırmış ve kendi eliyle...

05 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Allah rızâsı için yapılan hayır-hasenâtı mümkün mertebe gizleyip onları yapan kendisi değilmiş gibi âdeta “ârifâne bir tecâhül” sergilemek, yani “bildiği hâlde bilmiyormuş gibi” davranmak, kalbî...

05 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
“Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür!” denildiği gibi, Allâhʼa îmân etmiş bir kulun fânîlere haddinden fazla dayanıp güvenmesi, onlardan mahrum kaldığında da kendini helâk edercesine...

04 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Sâlih ameller, “Konu-komşu, el-âlem ne der?” gibi, fânîlerin kınamasından kurtulmak veya onlar nezdinde îtibar bulmak gibi gâyelerle yapılırsa, Allah katında bir paçavra gibi değersiz hâle...

02 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Tavaf, Beytullâhʼa yapılır. Fakat bugün üzülerek görüyoruz ki Allâhʼa tahsis edilmesi gereken nice kalpler; para-pul, makam-mevkî, servet, şehvet ve şöhret mihveri etrafında âdeta pervaneler misâli...

02 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
İbadet ve hayırlar, kulun Rabbiyle arasında kalması gereken sırlardır. Bu sırları lüzumsuz yere fânîlere duyuran, binbir zahmetle ekip biçtiği mahsulünü rüzgâra kaptıran kimse gibidir. Unutmayalım...

01 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Bugün dayanıp güvendiğimiz fânî varlıklar, bir gün ansızın elimizden alınabilir. Nitekim; “Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter; malına güvenme bir kıvılcım yeter.” denilmiştir. Müʼmin için aslâ...

01 Kasım 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Mârifet, renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhûrundadır. Nitekim göklerdeki bulutların, deryâlardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan, semâdaki Güneş’tir.” Bir müʼmin...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -14-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2022 – Kasım, Sayı: 441 Hüdâyî Hazretleri buyurur: İyiliği et, suya at, bilmezse ger[1] balık anı, Bilir ey dil,[2] âlim...
GENÇ DERGİSİ

Sefâlet Çarşısında Saâdet Arayışı; Yoga ve Meditasyon

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Kasım Sayı: 194 Muhterem Efendim, bazı genç arkadaşlarımızın uzak doğu dinlerinin uygulamaları olan yoga ve meditasyona merak saldığını görüyoruz. Kendilerine...