Osman Nuri Topbaş

2020 SOHBETLERİ

Mevlid Kandili Sohbeti (28 Ekim 2020)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Mevlid Kandili Sohbeti (28 Ekim 2020) Üç İhlâs bir Fâtiha; Rasûlullah -sallâllâhu...

28 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir müslümanın Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’le münâsebeti, belli zamanlara has bir merasimden ibâret değildir. Bu sebeple Mevlid Kandili’ni ihyâ etmenin en güzel şekli;...

28 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz’in ahlâkından nasîb alabilirsek, O’nun gibi, ümmetin derdiyle dertlenebilirsek, Rabbimiz’in izniyle Velâdet Kandili’ni senenin her gününe yaymış oluruz. İşte o zaman; “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”...

27 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Mevlid Kandili’nin en güzel ihyâsı, Efendimiz’i her dâim baş tâcı etmekle olur. “Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir…” (el-Ahzâb, 6) âyetini fiilen yaşamakla olur....

26 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ümmetim bir yağmura benzer; önü mü, sonu mu hayırlıdır, bilinmez.” buyuruyor. (Tirmizî, Edeb, 81) Bizler de günümüzde Sünnet-i Seniyye’yi...

26 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bizim en büyük gönül servetimizdir. Bütün dünya nîmetleri bizim olsa, fakat Efendimiz’i tanımamış olsaydık, bunun ne kıymeti olurdu?! Zira hayat da, dünya...

25 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz’in sîreti, zarif çiçeklerle, mis kokulu güllerle müzeyyen bir cennet bahçesine benzer ki, arayan her insan, orada kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini bulabilir....

24 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olurlarsa olsunlar, Allâh’a karşı takvâ sahibi olan müttakîlerdir.” buyurmuştur. (Ahmed,...

24 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı Rasûl’ünün kalbine indirdiğini beyan buyuruyor. Dolayısıyla Rasûlullah Efendimiz’i tanımak, Hakk’a kullukta en mühim basamaktır. O’nu anlamadan ve O’nun gönül dokusundan hisse almadan,...

23 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Ashâb-ı kirâm, nasıl Peygamber Efendimiz’in rahle-i tedrisi önünde diz çökmüş talebeleriyse, bizler de ashâbın muhâtap olduğu aynı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere 14 asır sonra...

23 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Her sanatkârın mahâreti, eserinden anlaşılır. Câhiliye insanından sahâbe neslini yetiştiren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlığın gördüğü en mükemmel eğitimcidir. Ashâb-ı kirâmın fazîletler medeniyeti inşâ eden gönül...

22 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i tanımak, O’nu satırlardan okumaktan ziyâde, sadırlardan/gönüllerden okumakla mümkündür. Siyer-i Nebî’nin en güzel tahsili, nebevî ahlâk ile ahlâklanmış, takvâ ehli...

21 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Kulu ilâhî muhabbet deryasına götüren en büyük muhabbet pınarı Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Bunun için Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Kim Rasûlʼe itaat ederse...

21 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Muhabbet; seven ile sevilenin husûsiyetlerindeki müştereklikten kaynaklanır. Bizim, çok sevdiğimiz, şefaatini umduğumuz, dünyada Ravza’sına, ukbâda Havz-ı Kevser’ine müştâk olduğumuz Rasûlullah (s.a.v.) ile; merhamet, şefkat ve...

22 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yegâne muallimi Cenâb-ı Hak’tır. O, bir beşerden ders almadı. Fakat bugünkü psikoloji, pedagoji, sosyal-antropoloji vs. insana hitap eden,...
2020 SOHBETLERİ

19 Ekim 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 19 Ekim 2020 Sohbeti Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in aziz,...

13 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Mü’minler birbirine zimmetlidir. Hiçbir mü’min, diğer bir kardeşi hakkında; “Ondan bana ne?!” diyemez. Bîgâne kalamaz. Kardeşinin maddî ve mânevî her türlü derdi, onun da derdidir....

13 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Biz, ecdâdımızın kurduğu vakıflardan hâlâ istifâde hâlindeyiz. Acaba bizim torunlarımız, bizden kalacak hangi eserlerden istifâde edecekler? Ardımızda, ecdâdımız gibi, şefkat, merhamet ve fedakârlık âbidesi vakıflar...
2020 SOHBETLERİ

12 Ekim 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 12 Ekim 2020 Sohbeti Nebîler silsilesinde sohbetimiz, Süleyman -aleyhisselâm-’a geldi. Süleyman...

12 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz her hâliyle, ümmetin her ferdine emsalsiz bir örnek şahsiyetti. Âğniyâ-i şâkirîn / şükreden zenginlere de misaldi: Nitekim, Efendimiz’in mübârek...

12 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Bugün biz ve nesillerimiz, kime benziyoruz? Akrabalık, komşuluk ve dostluk münâsebetlerimiz; şanlı ecdâdımıza mı, yoksa onların can düşmanlarına mı benziyor? Sokağımız, şehrimiz, ticaretimiz, pazarımız; ecdâdımıza...

11 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Hayata gözlerini bir yetim olarak açmış olan Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, ümmetinin yetimleriyle bizzat alâkadar olmuşlardı. İnsanlığa en güzel bir örnek şahsiyet...

11 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Bizim necip milletimiz; Mevlânâların, Yunusların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Hüdâyîlerin, Fâtihlerin, Akşemseddinlerin neslidir. Bizim medeniyetimiz; insanlığa hak, adâlet ve merhamet tevzî eden bir fazîletler medeniyetiydi. Biz de...

10 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ümmetinin, Allah için gösterilecek gayretlerden gafil kalmaması ve vaktini boşa geçirmemesi için, zaman zaman şöyle buyururdu: “Ey ümmetim! Bugün...