Osman Nuri Topbaş

2020 SOHBETLERİ

30 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 30 Kasım 2020 Sohbeti Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in aziz,...
2020 SOHBETLERİ

23 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in aziz, latîf, mübârek, pâk rûh-i tayyibelerine,...

16 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde “يَا لَيْتَ / keşke” ifadeleri vardır. Cenâb-ı Hak bu ifadelerle insanın âhiretteki pişmanlıklarını haber vererek bizleri şimdiden îkaz buyurmaktadır. Dolayısıyla...

15 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvufî terbiyede “tefekkür-i mevt”in mühim bir yeri vardır. Bir bez kundakta gözlerimizi açtığımız dünyada takdir olunduğu kadar yaşayıp bir tahta kundakla âhirete uğurlanacağımızı düşünüp fânîliği...

14 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Hak dostları, dünyayı âdeta âhiret penceresinden seyrederler. Kendilerine “yarın öleceksin” denilse bile, günlük programlarında değişiklik yapma ihtiyacı duymazlar. Son nefese hazırlık şuuruyla, ölüm meleğine “hoş...

13 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz toplumdaki “kast sistemi”ni yani sınıf farkını ortadan kaldırdı. Bilâl-i Habeşî önceden bir köleydi. Sonrasında Kâbe’nin üzerinde ezan okuyan bir...

12 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kul hakkına riâyet ve helâlleşmenin ehemmiyetine binâen, bizzat kendi şahsından misal vererek şöyle buyurmuştur: “Nihayet ben de sizin gibi...

12 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Sahâbe-i kiram, zor zamanlarda nasıl İslâm’ı yaşayıp yaşattı ise, âhirzamanda da zorluklar karşısında İslâm için fedakârlık gösterenler, ashâbın eriştiği o kıymetten hisse alacaklardır. Dolayısıyla her...

11 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in âilesi bir koyun kesmişti. Birçok kimseye infakta bulunulduktan sonra Efendimiz, koyundan geriye ne kaldığını sordu: Hazret-i Âişe Vâlidemiz: “–Sadece...

11 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsana fücur (hayvânî, nefsânî duygular) da, takvâ (melekî ve rûhânî hissiyat) da ilhâm edilmiştir. Kulun imtihanı, bu hayvânî duygulardan kurtulup, melekî tarafını inkişâf ettirmektir. Cenâb-ı...

10 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvuf; dünyevî menfaat arayışıyla belli kisvelere bürünerek “arz-ı endam” etmek değildir. Bilâkis, nefsin süflî arzularından uzaklaşıp dünya meylini kalpten çıkararak, tevâzu ve hiçlik hissiyâtı içinde...
2020 SOHBETLERİ

02 Kasım 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 2 Kasım 2020 Sohbeti Üç İhlâs bir Fâtiha; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve...
ALTINOLUK DERGİSİ

Yunus Emre (rahmetullâhi aleyh) -11-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2020 – Kasım, Sayı: 417 Yunus Emre Hazretleri buyurur: Dervişlik olaydı tâc ile hırka, Biz dahî alırdık otuza kırka! [Dervişlik;...
ŞEBNEM DERGİSİ

Mü’min Her Bakımdan Temiz Olmalı

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2020 Ay: Kasım Sayı: 197 Rabbimiz, âlemlere rahmet olarak gönderdiği Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’le; –Câhiliyyeyi, asr-ı saâdete; –Hummâlı Yesrib’i, tozu...
YÜZAKI DERGİSİ

Tebliğin Vecdi ve İstiğrâkı

Osman Nuri Topbaş
Kıssalardan Hisseler Yüzakı Dergisi, Yıl: 2020 Ay: Kasım, Sayı: 189 ASHÂB-I KARYE Yâsîn-i şerîfin ikinci sahîfesinde Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Karye’yi bizlere bildirmektedir. “Onlara, şu şehir...