Osman Nuri Topbaş

2023 SOHBETLERİ

Mevlid Kandili Sohbeti (25 Eylül 2023 Sohbeti)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

18 Eylül 2023 Sohbeti (Evlilik Hayatı, Erkek ve Hanımın Ailedeki Vazifeleri)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

11 Eylül 2023 Sohbeti (İnsan Sûresi)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

04 Eylül 2023 Sohbeti (Allah Teâlâ’nın Evleri: Mescitler)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

04 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Maddî-mânevî her fetret devrinden kurtuluşun en mühim vesîlesi, Kur’ân hizmetlerindeki gayretlerdir. Modern bir câhiliye devrine dönmüş olan günümüzde, bütün ümmetin yeniden öz benliğine dönüşünü temin...

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bütün müʼminler aynı rahle önünde Kurʼân okusalar, her biri, kalbî seviyesine göre farklı derecelerde hisseler alır. Yani Kur’ân-ı Kerîm, gönlün mânevî kıvâmı nisbetinde derinliğine dalınabilen...

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîm azizdir, izzet bahşeder. Asr-ı saâdetten günümüze Kurʼânʼa gönül verenler âbâd olmuş; bunun zıddına, ona sırt dönenlerse berbâd olmuşlardır. Unutmayalım ki Kurʼânʼdan uzaklaşmak, her...

02 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼi; “Acaba Allâhʼın rızâsını nasıl tahsil edebilirim, Oʼnun muhabbetine nasıl mazhar olabilirim?” duygu ve düşüncesiyle okumalıyız. İşte bu takdirde Kurʼân; hânemize huzur, gönlümüze sürur,...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -24-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2023 – Eylül, Sayı: 451 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nutfe-i nâçîzi[1] insân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! Ehl-i...

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bir kötü alışkanlığı bırakan kişinin, onu hatırlatacak şeyleri de hayatından çıkarması îcâb eder. Meselâ; Kumar haramdır, zar ve iskambil kâğıtlarından da -kumarı hatırlattığı için- uzak...

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’den lâyıkıyla istifâde edebilmek için, Mushaf-ı Şerîf’in kapağını müstesnâ bir edep, hürmet, tâzim ve muhabbet duygularıyla açmalıyız. Onu bizlere Âlemlerin Rabbiʼnin gönderdiği şuuruyla ve...
GENÇ DERGİSİ

Mü’minden Dâimâ Güzellik Sâdır Olmalı

Osman Nuri Topbaş
Muhterem Efendim, günümüzde sosyal medya mârifetiyle gönüllere huzur ve inşirah veren güzelliklerin çok hızlı yayılmasına mukâbil, maalesef kalpleri allak bullak eden çirkinliklerin de hızlı bir...

31 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Zâlimler niçin bâtıl beşerî dinlerin ve tahrife uğramış Yahudilik ve Hristiyanlığın kitaplarını veya sembollerini değil de, Kurʼân-ı Kerîmʼi yakıp İslâmʼa ve müslümanlara hakaret ediyorlar? Çünkü;...

29 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün bâtıl, haktan rahatsız oluyor. Gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini îkaz edenlerden rahatsız oluyorlar. Nefsânî arzularının peşinde sorumsuzca bir hayat yaşayanlar, âhiret gerçeğinden korkuyorlar. Geçmişte müşrikler,...

29 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâʼnın buyurduğu gibi: “Köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez!” Yani mânevî değerlerimize saldıran kendini bilmezlerin hakâretleri, hakîkatin kıymetini düşürmez. Güneşʼi balçıkla sıvamaya çalışanların ellerindeki...
2023 SOHBETLERİ

28 Ağustos 2023 Sohbeti (Kurtuluşa Eren Mü’minler)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

21 Ağustos 2023 Sohbeti (Ölüm ve Kıyamet)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

Hurâfeler ve Bâtıl İnançlar (15 Ağustos 2023)

Osman Nuri Topbaş
Bazı yörelerde, hiçbir İslâmî temeli bulunmadığı hâlde dindenmiş gibi nakledilen ve birçoğu bâtıl dinlerin bakiyeleri olan birtakım hurâfelerin ortaya çıkmış olduğu mâlumdur. Aslâ îtibar edilmemesi...
2023 SOHBETLERİ

14 Ağustos 2023 Sohbeti (Evlilik, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

13 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Ecdâdımız Osmanlı, İslâmʼı ve Kurʼânʼı baş tâcı ettiği zaman, Edebali Silsilesinden, Akşemseddinlerden, Ebu’l-Vefâlardan, Hüdâyîlerden, velhâsıl Hak dostu âlim ve âriflerden feyz ve duâ aldığı vakit,...