Osman Nuri Topbaş

2022 SOHBETLERİ

17 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2022 SOHBETLERİ

10 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2022 SOHBETLERİ

03 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

03 Ocak 2022

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki İslâm, “Cenâb-ı Hakk’a kısmen değil tam teslîm olmak”tır. Dolayısıyla müslüman, İslâmʼın kâidelerini hayatının hiçbir safhasında bir kenarda unutmamalıdır. “–Şimdi Cenâb-ı Hakk’ın emrini yerine...

03 Ocak 2022

Osman Nuri Topbaş
En kötü şey, insanın Allah yolunda olmadığı hâlde Oʼnun “Rahman, Rahîm, Gaffâr” sıfatlarına sığınarak kendini kandırmasıdır. Âyet-i kerîmedeki îkaz çok açık ve nettir: “…Sakın o...

02 Ocak 2022

Osman Nuri Topbaş
Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’ne talebelerinden biri: “–Kelime-i tevhîd, yani «لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ» sözü Cennet’in anahtarıdır, buyruluyor. O hâlde bizi bu kadar sıkıştırarak korkutmanıza gerek var...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -4-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2022 – Ocak, Sayı: 431 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Alan Senʼsin, veren Senʼsin, kılan Sen; Ne verdinse odur, dahî nemiz var?.....
ŞEBNEM DERGİSİ

Dostun Vefâsı

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Ocak Sayı: 203 Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri, Rûhu’l-Beyân’da zikredilen şu hâdiseyi, sohbetlerinde zaman zaman naklederlerdi: “Kıyamet gününde bir kul getirilir...
GENÇ DERGİSİ

Genç Müslümanlar

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Aralık Sayı: 184 Muhterem Efendim, İslâm’ın intişârında gençler nasıl bir rol üstlenmişler? Bu hususta neler buyurursunuz? Bu mübarek din, gençlerin...

01 Ocak 2022

Osman Nuri Topbaş
Beşerî sistemlerde mülk, ya topluma yahut da fertlere âittir. İslâmda ise; “ الَمُلْكُ لِلّٰهِ : mülk Allâhʼa âit”tir. Kulların malı-mülkü, ilâhî imtihan hikmetine binâen, geçici...

01 Ocak 2022

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki bu dünyaya bir defalığına geldik. Hayat imtihanımız bir sefere mahsus. Dünya hayatının tekrarı yok. Dünyevî imtihanlarda kaybedersek, tekrar telâfi imtihanına girebiliriz. Fakat ömür...

31 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Muhterem Kardeşlerimiz! Yüce dînimiz bizlerden; –Dalâlette bulunanlardan uzak durmamızı, –Onların örf, âdet, giyim-kuşam ve hayat tarzlarına özenmeyip İslâm şahsiyet ve karakterini vakar ile temsil etmemizi...

31 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Şeyh Sâdî der ki: “Allah dostları, kimsenin uğramadığı dükkânlardan alışveriş yaparlar.” Kimsenin uğramadığı dükkânlar neresidir? Gariplerin, kimsesizlerin, yalnızların yanıbaşıdır; mâtemlerin ve sessiz feryatların civarıdır. Onların...

30 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde gayr-i müslimlerin âdetlerinden olan “yılbaşı eğlenceleri” adı altında milyonlarca piyango biletinin satılıyor olması, son derece hazin bir durumdur. Piyango ve benzeri şans(!) oyunları, apaçık...

28 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Önemli olan gül tabiatlı olabilmektir. Yani bu dünya bahçesinde dikenleri görüp, onlardan incinip dikenleşmek değil, araya kış gibi çileler de girse, onları...
2021 SOHBETLERİ

27 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2021 SOHBETLERİ

13 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2021 SOHBETLERİ

06 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

06 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir îman; lâyıkına muhabbet, müstahakkına ise nefreti gerekli kılar. Gâfil ve fâsıklara hayranlık duymak veya din düşmanlarının âdetlerine özenmek, İslâm şahsiyet ve vakarını zedeleyen,...

06 Aralık 2021

Osman Nuri Topbaş
Kalpteki îmânın en güzel ispatı, her dâim Cenâb-ı Hakkʼın buyruğunu tutmaktır. Yani “Ben Allâhʼa inandım.” demek kâfî değildir. Nitekim âyet-i kerîmede; “İnsanlar, sadece «îmân ettik»...