Osman Nuri Topbaş

09 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Göğü Allah yükseltti ve mîzânı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın!” (er-Rahmân, 7-8) buyuruyor. Eğer insan, kâinattaki bu ilâhî nizâma aykırı...

09 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Sâlih ve sâdık müʼminleri görüp onların îman heyecanından ve takvâ hassâsiyetlerinden hisse alarak gaflet uykusun­dan uyanmak, çok büyük bir nîmettir. Bu hâl, âdeta enerjisi tükenen...

08 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
İlâhî imtihan âlemi olan dünyada, sürekli hak ile bâtılın, îman ile küfrün, hayır ile şerrin mücâdelesi vardır. Bu mücâdelenin doğru tarafında peygamberler, sıddîklar, şehidler ve...

08 Mayıs 2023

Osman Nuri Topbaş
Kimleri dost edineceğimiz hususunda son derece dikkatli ve seçici davranmalıyız. Bizi yanlışta gördüklerinde münâsip bir lisanla îkaz edecek, hatâ ve kusurlarımızı düzeltecek, Kurʼân ve Sünnet...
YÜZAKI DERGİSİ

Duyguları Tahrip Eden MEDYANIN ÇİRKİN YÜZÜ (Kur’ânî Tâlimatlar 52)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218 ŞEYTANIN HİLELERİ Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur: “Ey Hak yolcusu! Sen müstakîm yolda yürü! Îmansızlara karşı...
GENÇ DERGİSİ

Fazîlette Zirve Gönüller

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Mayıs Sayı: 200 Muhterem Efendim; ashâb-ı kirâm Peygamber Efendimiz’i nasıl sevdiler ve îmânı hayatlarına nasıl taşıdılar? Müslüman bir gencin, ashâb-ı...

27 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfʼte girilen yoğun ibadet iklîmi ve erişilen müstesnâ kulluk kıvâmı, ekilen bir tohum gibidir. Bu tohumun tutup tutmadığı, yılın diğer aylarında filizlenerek, yapraklanıp çiçeklenerek...

26 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Rabbimiz; “Emrolunduğun gibi istikâmet üzere ol!” (Hûd, 112) buyurmaktadır. Ramazân-ı Şerîf, yaşattığı “takvâ” hayatı ile istikâmet bulmanın en feyizli mevsimiydi. Bu itibarla; İstikâmeti korumak; Ramazân-ı...

26 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
İbadetler belli zaman ve mekânlarda îfâ edilip tamamla­nırlar. Fakat kulluk dâimîdir. Îman, kalbin Cenâb-ı Hakk’a dâimî bağlılığıdır. Dîn, ömrün her ânını düzenleyen bir hayat nizâmıdır....

24 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesîle olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç...

24 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazan’daki ibadetlerimizin kabûlünün delîli; Ramazan’dan sonra­ki hâl ve istikâmetimizdir… Ramazan terbiyesiyle kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim. Zira dindarlık, sırf Ramazanʼa mahsus bir merâsim...

23 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Ramazânʼı güzelce ihyâ edip onu kendimizden râzı ederek uğurlaya­bilmek ve onda kazandığımız mânevî kıymetleri kaybetmeden gelecek se­nenin Ramazan’ına bağlayabilmek, böylece hayatımızı dâimî bir Ramazan rûhâniyeti...

23 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Behlül Dânâ Hazretleri buyurur: “Bayram, güzel ve yeni elbiseler giyenler için değil, ilâhî azaptan emîn olup ebedî hüsrandan kurtuluşa erenler içindir. Yine bayram, güzel binitlere...

22 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Bayram, senenin herhangi bir gününde verilmiyor. Ramazan bayramı, üç aylarda idrâk edilen takvâ mektebinden lâyıkıyla geçebilenlere ihsân edilen ilâhî bir tebriknâmedir. Cenâb-ı Hakk’ın rızâ ve...

22 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevâbını Allah’tan umarak ibadetle ihyâ edenlerin kalbi, -bütün kalplerin öldüğü günde- ölmeyecek­tir.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 68)...
2023 SOHBETLERİ

Ramazan Bayramı Özel Sohbeti (21 Nisan 2023)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

21 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Bayramlar, ferdin değil, umûmun sevincidir. Nitekim, tek başına bayram namazı kılamayız. Kendi kendimize bayramlaşamayız. Ayrıca bayramlar, tatile çıkma zamanı da değildir. Bilâkis bayramlar; * Sıla-i...

21 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Bayram, ferdin değil, toplumun sevincidir. Sevinçleri paylaşarak çoğaltmaktır. Hakikî bayramlara erebilmenin yolu, sevinç ve tebessümü unutmuş mahzun gönüllere bayram neşesi vermekten geçer. Bayram neşesinin seyredileceği...

20 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri Ramazan ayının sonunda şöyle duâ ederdi: “Ey Ramazan’ın Rabbi olan ve Kur’ân’ı indiren Allâh’ım! İşte bu, kendisinde Kur’ân’ın indirildiği Ramazan ayıdır ve...

20 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Asr-ı saâdette bayrama; infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedakârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi verebilmekten geçtiği,...

19 Nisan 2023

Osman Nuri Topbaş
Bu mübârek ayda fitre/fıtır sadakası, dînen zengin sayılan her müʼ­mine vâcip, hattâ bâzı mezheplere göre farzdır. Fitre, bayram namazına kadar verilirse makbul olur. Peygamber Efendimiz...