Osman Nuri Topbaş

10 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Gerçek tasavvuf erbâbı, fizikî kerâmetlere fazla îtibâr etmezler. Zâten böyle bir kerâmetin izhârı, Hakkʼa yakın bir kul olmanın şartlarından da değildir. Nitekim pek çok rivâyette...

10 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Yusuf Hemedânî Hazretleri buyurur: “Din ve şerîat yolunda yürümeyen kişi, günde bin kerâmet gösterse bile şeytana uymuş demektir. Sünnetʼe aykırı olan bir şeye îtikâd eden...

09 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Tasavvuf; ‒Nefsâniyeti bertaraf edip rûhâniyeti inkişâf ettirmek, ‒Kendini her an ilâhî huzurda bilmek, ‒Zikr-i dâimî neticesinde kalben Cenâb-ı Hakʼla beraber olmak için girilen bir mânevî...

09 Ocak 2023

Bir kul, hangi mânevî dereceye ulaşmış olursa olsun, bu hâlini koruyup koruyamayacağından aslâ emin olamaz. Dolayısıyla son nefese kadar havf ve recâ arasında, yani ilâhî...
2023 SOHBETLERİ

06 Ocak 2023 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
KISA VİDEOLAR YÜZAKI DERGİSİ

Cinsî ve Ahlâkî Bakımdan Sapkın Yönelişlere Karşı Neslimizi Korumak için Neler Tavsiye Edersiniz?

Osman Nuri Topbaş
Yüzakı Dergisi’nin 215. Sayısında (Ocak 2023) Edep ve Hayâ Hakkında Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Yapılan Mülakattan Bir Bölüm  Yüzakı: –Muhterem Efendim! Nesli...

04 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Elçilerimiz (olan helâk ve azap melekleri) Lût’a gelince, Lût onlar hakkında tasalandı ve (onları korumak için) ne yapacağını bilemedi. (Melekler) ona; «‒Korkma,...

04 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın!” (Kāf, 18) Dolayısıyla mü’min, yapmış olduğu fiiller gibi, söylemiş...

03 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼde, insanın apaçık bir düşmanı olan şeytan -aleyhillâʻne-ʼnin şöyle dediği haber veriliyor: “…Onlara (insanlara) emredeceğim de Allâh’ın yarattığını değiştirecekler…” (en-Nisâ, 119) Müfessir Elmalılı Hamdi...

02 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Yakın zamana kadar, Anadolu ailesine batıdan gelen menfî tesirler sızamadı. O sağlam aile sayesinde; Çanakkale geçilmedi. Millî Mücadele kazanıldı. 15 Temmuz milletin zaferi oldu. Bu...
MÜLAKATLARI YÜZAKI DERGİSİ

Edep ve Hayâ Hakkında Mülâkat

Osman Nuri Topbaş
Edep ve Hayâ Hakkında –Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat– Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Ocak, Sayı: 215 O’NUN YÜCE AHLÂKI Yüzakı: –Muhterem Efendim! Allah...
YÜZAKI DERGİSİ

Her Vazifede ve Bilhassa Terbiyede İhsan Şuuru (Kur’ânî Tâlimatlar 49)

Osman Nuri Topbaş
Ebedî Fecre Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Ocak, Sayı: 215 KİME BEĞENDİRİYORUZ? Hak dostlarından biri; ağırlayacağı âmâ bir misafire, her şeyiyle mûtenâ ve mükellef bir...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -16-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2023 – Ocak, Sayı: 443 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Ko keşf ü kerâmâtı, Geç cümle makâmâtı, Kasdet bulagör Zâtʼı, Gel Hû...
GENÇ DERGİSİ

Mü’minin Derdiyle Dertlenmek

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Ocak Sayı: 196 Muhterem Efendim, Doğu Türkistan’daki müslümanların içler acısı hâli, mâlûmunuz. Acaba müslüman bir genç, mü’min kardeşinin derdiyle dertlenmek...

31 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Anne-baba isen vazifen nedir? Evlâtlarına İslâm karakter ve şahsiyetini mîras bırakacaksın. Kur’ân tahsilini kazandıracaksın. Onlara helâl lokma yedirecek, sâlih ve sâliha bir anne-baba olarak, onlara...

29 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hayâsızlık îmandan fire vermektir. Hadîs-i şerîflerde buyrulur: “Hayâ ve îman bir aradadır; biri giderse diğeri de gider!” (Beyhakî, Şuab, VI, 140) “Hayâ îmandandır. Hayâlı kimse...

29 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
İnsan şahsiyetine en çok tesir eden iki müessir vardır. Birincisi; ülfet ettiği kimselerin mânevî durumudur. İkincisi de kazancının ve yediği lokmaların helâliyet derecesidir. Hâl böyleyken...

28 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Ne yazık ki günümüzde nice dindar ailenin, evlâtlarını Kurʼân tahsilinden mahrum bıraktıklarına, hattâ mânevî değerlerini ne kadar koruyabileceklerini düşünmeden onları gayr-i müslim ülkelere gönderdiklerine üzülerek...

28 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâʼnın şu ifadeleri ne güzel bir edep tâlimidir: “Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerini ve Hazret-i Peygamber’in hadîs-i şeriflerini okumadan evvel, kendini düzelt! Gül bahçelerindeki güzel kokuları...