Osman Nuri Topbaş

04 Ekim 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, İslâm ile murâd ettiği kâmil insan modelini, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ʼin şahsında sergilemiş, Oʼnu emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak, insanlığa armağan...

03 Ekim 2023

Osman Nuri Topbaş
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir defasında; “–Ümmetimin hepsi Cennetʼe gireceklerdir. Ancak istemeyenler müstesnâ!” buyurmuşlardı. Ashâb-ı kirâm hayretle: “–Cennetʼe girmeyi kim istemez ki?”...

03 Ekim 2023

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe, hiç bitmeyecek bir şükran borcumuz olduğunu aslâ hatırımızdan çıkarmayalım. Salevât-ı şerîfeye devam ederek O’nunla kalbî râbıtamızı, sünnetlerine ittibâ ederek...
2023 SOHBETLERİ

02 Ekim 2023 Sohbeti (Rasûlullah Efendimiz’i Yakından Tanıyabilmek)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

02 Ekim 2023

Allah Rasûlü’nün cihânı şereflendirdiği Rebîulevvel ayının feyzinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, sâlih amellerimizi artırmalı, âdeta bir hayır/hasenat yarışına girmeliyiz. Bunun için; Ulaşabildiğimiz her yerdeki çâresiz,...

02 Ekim 2023

Osman Nuri Topbaş
Vefâlı bir insan, ufacık bir iyiliğini gördüğü kimsenin dahî muhabbetini ömrü boyunca kalbinde taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise, bize hiçbir fânînin yapamayacağı kadar büyük bir...
GENÇ DERGİSİ

Kur’ân’dan Uzak Bir Hayat, Mutlak Bir Ebediyet İntiharıdır!

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Ekim Sayı: 205 Muhterem Efendim, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, câhiliye insanını, Kur’ân-ı Kerîm vesîlesiyle ashâb-ı kirâm olarak inşâ...
2023 SOHBETLERİ

Mevlid Kandili Sohbeti (25 Eylül 2023 Sohbeti)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

18 Eylül 2023 Sohbeti (Evlilik Hayatı, Erkek ve Hanımın Ailedeki Vazifeleri)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

11 Eylül 2023 Sohbeti (İnsan Sûresi)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....
2023 SOHBETLERİ

04 Eylül 2023 Sohbeti (Allah Teâlâ’nın Evleri: Mescitler)

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

04 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Maddî-mânevî her fetret devrinden kurtuluşun en mühim vesîlesi, Kur’ân hizmetlerindeki gayretlerdir. Modern bir câhiliye devrine dönmüş olan günümüzde, bütün ümmetin yeniden öz benliğine dönüşünü temin...

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bütün müʼminler aynı rahle önünde Kurʼân okusalar, her biri, kalbî seviyesine göre farklı derecelerde hisseler alır. Yani Kur’ân-ı Kerîm, gönlün mânevî kıvâmı nisbetinde derinliğine dalınabilen...

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîm azizdir, izzet bahşeder. Asr-ı saâdetten günümüze Kurʼânʼa gönül verenler âbâd olmuş; bunun zıddına, ona sırt dönenlerse berbâd olmuşlardır. Unutmayalım ki Kurʼânʼdan uzaklaşmak, her...

02 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼi; “Acaba Allâhʼın rızâsını nasıl tahsil edebilirim, Oʼnun muhabbetine nasıl mazhar olabilirim?” duygu ve düşüncesiyle okumalıyız. İşte bu takdirde Kurʼân; hânemize huzur, gönlümüze sürur,...
ALTINOLUK DERGİSİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (rahmetullâhi aleyh) -24-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2023 – Eylül, Sayı: 451 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nutfe-i nâçîzi[1] insân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! Ehl-i...

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bir kötü alışkanlığı bırakan kişinin, onu hatırlatacak şeyleri de hayatından çıkarması îcâb eder. Meselâ; Kumar haramdır, zar ve iskambil kâğıtlarından da -kumarı hatırlattığı için- uzak...

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’den lâyıkıyla istifâde edebilmek için, Mushaf-ı Şerîf’in kapağını müstesnâ bir edep, hürmet, tâzim ve muhabbet duygularıyla açmalıyız. Onu bizlere Âlemlerin Rabbiʼnin gönderdiği şuuruyla ve...
GENÇ DERGİSİ

Mü’minden Dâimâ Güzellik Sâdır Olmalı

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Eylül Sayı: 204 Muhterem Efendim, günümüzde sosyal medya mârifetiyle gönüllere huzur ve inşirah veren güzelliklerin çok hızlı yayılmasına mukâbil, maalesef...

31 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Zâlimler niçin bâtıl beşerî dinlerin ve tahrife uğramış Yahudilik ve Hristiyanlığın kitaplarını veya sembollerini değil de, Kurʼân-ı Kerîmʼi yakıp İslâmʼa ve müslümanlara hakaret ediyorlar? Çünkü;...