Osman Nuri Topbaş

30 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Bir muhtaca infâk eden kişi şöyle düşünmelidir: “Cenâb-ı Hak dileseydi bizim rollerimizi değiştirebilirdi. Ben muhtaç olabilirdim, bu kardeşim de bana sadaka veren durumunda olabilirdi. O...

29 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Kâmil bir müʼmin, yalnız kendi evini aydınlatan bir kandil değil; bütün yeryüzünde, dünyası kararmışların başını cömert ziyâsıyla okşayan, ruhları üşümüş garipleri müşfik sıcaklığıyla saran bir...

29 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede “ihtiyaç fazlasını” infak etmemiz emrediliyor. (Bkz. el-Bakara, 219) Demek ki mü’min, çalışıp kazanacak, fakat mütevâzı yaşayıp ihtiyacından fazlasını infâk edecek. Vermenin hazzıyla huzur...

28 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazan, bir diğergâmlık tâlimidir, din kardeşlerinin derdiyle dertlenme eğitimidir. Bir mü’min; İslâm’ın ve müslümanların istikbâlinden kendisini mes’ûl addetmelidir. Hidâyetten ve takvâdan mahrum kimselerin irşâdından kendisini...

28 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Mânevî bir hazine olan Kadir Gecesi, Cenâb-ı Hakk’ın Habîb’ini ve O’nun vesîlesiyle ümmet-i Muhammed’i ne kadar sevdiğinin bir nişânesidir. Zira eserlerde, diğer peygamberlere ve onların...
2022 SOHBETLERİ MÜLAKATLARI

Kadir Gecesi Özel Mülâkâtı (İftar Sevinci Programı – 27 Nisan 2022)

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz....

27 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’in en müstesnâ gecesi, “Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi”dir. Rabbimiz bin ayın fazîletini, yani ibadetle ihyâ edilen 83 küsur senenin ecrini, Kadir Gecesi’ni...

26 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazanʼın gönüllere en büyük telkini, şefkat, merhamet, diğergâmlık, yani din kardeşinin derdiyle dertlenmektir. İslâm âlimleri, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde zulüm gören, esir olan veya ezilen...

26 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Malın hayırlısı; sağlıkta infâk edilen ve sahibinden evvel ukbâya gönderilendir. İmkân sahibi her müʼmin, bilhassa bu mübârek ayda, zekât, fitre ve sadakalarla, tebessümü unutmuş nice...

25 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç; diğergâmlık tâlimidir. Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların hâlinden anlamayı temin eder. Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde...

24 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ- şöyle anlatır: “Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- insanların en cömerdi idi. Ramazan ayında ise cömertliği daha da artardı. Çünkü Cebrâil...

23 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfi lâyıkıyla idrâk edip güzelce ihyâ edebilirsek, yani onu ibadetlerle, amel-i sâlihlerle değerlendirip ferdî ve ictimâî kulluk vazifelerimizi lâyıkıyla îfâ edebilirsek, ilâhî af vaadi...

23 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfʼte tuttuğumuz oruçlar vesîlesiyle, bir bardak suyun ve bir lokma ekmeğin bile, aslında ne büyük nîmetler olduğunu hatırlamalı, üzerimizdeki sayısız nîmetlerin şükrünü ne kadar...

22 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Oruç; sadece yemek, içmek vesâireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç ancak; faydasız lâftan, boş vakit geçirmekten, kötü...

22 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ- şöyle buyurur: “Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde, Allah...

21 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Sabır ayı olan Ramazân-ı Şerîfʼte tutulan oruç, âdeta rûhun giydiği bir ihram gibidir. Nasıl ki ihramda refes, fısk ve cidâl yasaksa, tıpkı bunun gibi, şehevî...

21 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf, helâlleri dahî riyâzat hâlinde kullandırarak haram ve şüphelilerden ne kadar sakınmamız gerektiğini tâlim eden bir aydır. Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Oruç (mecâzen) der ki:...

14 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Oruç, terâvih, hac ve benzeri ibadetler hakkında beyân olunan “geçmiş günahlarının affedilmesi” müjdelerini yanlış anlamamak gerekir. Zira bu müjdeler, kul haklarını ve borçları içine almaz....

14 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Ârifler şöyle buyurmuşlardır: “Sene bir ağaçtır. Receb ayı bu ağacın yapraklanma günleridir. Şâban ayı meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise meyvelerinin toplandığı günlerdir.” İşte böyle bir...

13 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurʼânʼın indirildiği Ramazân-ı Şerîf en başta; Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl olma mevsimidir. Kurʼânʼın canlı bir tefsiri demek olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin Sünnetʼiyle...

12 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinat Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevâbından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî,...

12 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Orucun ilk telkini, açların hâlinden anlamaktır. Unutmayalım ki nice muhtaç kardeşimiz, imkân sahibi kardeşlerinin ikramlarını bekliyor. Hepimiz onların hayır-duâlarına muhtacız!.....

11 Nisan 2022

Osman Nuri Topbaş
Hak dostlarından Abdullah Dehlevî Hazretleri oruçlu olduğu bir gün, yanında gıybet ettiler. Hazret: “–Eyvah, orucumuz bozuldu!” buyurdu. Bir talebesi: “–Efendim, siz gıybet etmediniz ki!” dediğinde...