Şeyh Abdülkadir es-Sûfî İçin Başsağlığı Mesajı

Ömrünü İslâm’ın yayılmasına, tasavvufî ahlâkın yaşanmasına adayan, Şâzelî Şeyhi Abdülkadir es-Sûfî’nin bu sabah (01.08.2021 Pazar) vefat ettiği haberini aldık ve bu haber ile büyük bir dâvâ adamını kaybetmenin hüznünü yaşadık.

Fâiz müesseselerine reddiyeler yazan, insanlığın sömürülmesine mânî olmak için çalışan Abdülkadir es-Sûfî; gayret-i dîniyye sahibi bir mutasavvıf, kendini hak ve hakîkat yoluna adamış bir müslümandır. Bir yandan sevenlerinin gönüllerini seyr u sülûk yolunda mânevî terbiye ile tezyîn etmiş, diğer yandan da ümmetin dertleri ile meşgul olmuş, yeryüzündeki bütün mü’minlerin birlik ve beraberliği için mücadele etmiştir. Bunu yaparken de ümmetin son bayraktarı olan Osmanlı Devleti’ne duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirmiştir. Abdülkâdir es-Sûfî tam bir Osmanlı ve İstanbul hayranıdır. Bu sebeple müridlerini de ülkemizi ziyarete teşvik etmiştir.

Onun en büyük ideali, Asr-ı Saâdet döneminde Medîne ehlinin yaşadığı mânevî canlılığı, içtimâî huzuru günümüze taşımak olmuştur. Bu yolda binlerce insanın hidâyetine vesîle olmuş, Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da ve hemen hemen Dünya’nın her ülkesinde İslâm’ın yayılmasına hizmet etmiş, yazdığı eserler ile hem ülkemizde hem de Dünya’da insanlığın tefekkür dünyasına ışık saçmıştır.

Şeyh Abdülkadir es-Sûfî’nin İslâm yolundaki gayretlerini bu kısacık tâziye mesajında anlatmak mümkün değildir. Zaman geçtikçe onun kıymeti daha iyi anlaşılacak ve örnek şahsiyeti bütün mü’minlere yeni ufuklar açacaktır.

Rabbimiz kendisine rahmetiyle muâmele etsin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın, Cennet ve Cemâl’iyle müşerref eylesin.

Yüce Rabbimiz, sevenlerine, müridlerine sabırlar versin, İslâm âleminin başı sağ olsun…