Nebiler Silsilesi Ders Kitapı 2

Bu kitapta, âlemlere rahmet olan Hazret-i Muhammed -sallellâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in zuhûruna âdetâ birer ikbâl ve bahar müjdesi olan Nebiler Silsilesi’nden;

Asâ mûcizesiyle ahmak Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında boğan Mûsâ -aleyhisselâm-;

Ona her zaman ve mekanda yardımcı olan sâlih kardeşi Hârun -aleyhisselâm-;

Zikriyle dağları, taşları, hatta vahşî hayvanları bile coşturan Dâvud -aleyhisselâm-;

Muazzam dünya servet ve saltanatım kalbinin dışmda taşıyan Süleyman -aleyhisselâm-;

Yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek, kıyametteki yeniden yaratılışa misâl olan Üzeyr -aleyhisselâm-;

Derin tefekkürüyle sabrın bileyi taşı olan Eyyûb -aleyhisselâm-;

Büyük bir vecd hâlinde, duâ ve zikrin hakikatinde derinleşerek karanlıkları aşan Yûnus -aleyhisselâm-;

Ardında “İlyas’a selâm olsun!” diye bir ün bırakan İlyas -aleyhisselâm-;

Alemlere üstün kılman Elyesa’ -aleyhisselâm-;

İlâhî rahmete gark olan sâlih peygamber Zülkifl -aleyhisselâm-;

Zâhirî ve bâtmî hekimlerin pîri Lokman Hakîm -aleyhisselâm-;

Testereyle ikiye bölünen mazlum peygamber Zekeriyyâ -aleyhisselâm-;

Babası gibi ölümü şehitlikle karşılayan Yahyâ -aleyhisselâm-;

Hastalara şifâ verip ölüleri dirilten, semâvî Îsâ -aleyhisselâm-‘m âyetler ışığında İlâhî tecellî akışlarıyla dolu ibretli kıssalarım bulacaksınız.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2004

Eseri temin etmek için tıklayınız….