Nebîler Silsilesi 1

Bu kitâbda âlemlere rahmet Hazret-i Muhammed -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in zuhûruna âdeta birer ikbâl ve bahar müjdesi olan nebîler silsilesinden; meleklerin secdeye mecbûr kılındığı Âdem -aleyhisselâm-; semâvî İdrîs -aleyhisselâm-; meşhûr tûfânı ile Nûh -aleyhisselâm-; inkâr yurtlarını alt-üst eden Hûd -aleyhisselâm-; küfür yuvalarını zelzelelerle kökünden sarsan Sâlih -aleyhisselâm-; teslîmiyeti ile ateşleri gülistâna çeviren İbrâhim -aleyhisselâm-; ihlâs, sadâkat ve tevekkülü ile sembolleşen İsmâîl -aleyhisselâm-; neslinden peygamberler gelen İshâk -aleyhisselâm-; azgınlık ve ahlâksızlıktaki taşkınlıkları sebebiyle “Sodom Gomore”yi yerin dibine geçiren Lût -aleyhisselâm-’ın âyetler ışığında ilâhî tecellî akışlarıyla dolu ibretli kıssalarını bulacaksınız!

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 1997

Eseri temin etmek için tıklayınız….