Mârifetullâh’a Vâsıl Olabilmek için Yoğunlaşmamız Gereken Üç Husus…