Kurban Bayramımız mübârek olsun…

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Kurban Bayramımız mübârek olsun…

Rabbimiz, bayramın hakîkatini hepimize idrâk ettirsin.

Ramazan bayramı nasıl ki takvâ üzere ihyâ edilen bir ayın ardından verilen mânevî bir şehâdetnâme ise, Kurban bayramı da Allah için yapılan fedakârlıkların bir şehâdetnâmesidir.

Cenâb-ı Hak, kurban ibadetimizi İbrahim -aleyhisselâm-ʼın gönlündeki fedakârlık ve teslîmiyet ufkundan hisseler alarak îfâ edebilmeyi nasîb eylesin.

Dînimizin, îmânımızın, ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması için canlarıyla, mallarıyla, bütün imkânlarıyla hizmet etmiş olan, başta Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- olmak üzere, sahâbe-i kirâm, Hak dostları ve bütün sâlih müʼminlerin fedakârlıklarını örnek alabilmeyi, cümlemize müyesser kılsın.

Bu mübârek günler hürmetine; vatanımıza, milletimize, bütün İslâm âlemine, hayırlar, bereketler, sıhhat ve âfiyetler ihsân eylesin.

Âmîn!..