Bir Toplumun İstikbâli

Bir topluma baktığımız zaman, yetişen nesiller, temâyülleri nereye? O, o toplumun istikbâlini göstermiş olur. Eğer hayra, hasenâtaysa, o toplumda istikbal vardır. Yok eğer gençler nefsânî arzularının, onun peşinde dolaşıyorlar, rûhânî vasıflarını ihmâl ediyorlarsa, toplumda istikbal yoktur.

Bunun da en güzel, net misâli, yine ben Çanakkale Harbi’ni misal vereceğim. İşte o anneler olmasaydı, o nesiller de muvaffak olamazdı, canını fedâ edemezdi. “Dînim, vatanım, milletim” diyemezdi.